Thực hiện chương trình công tác năm 2020, thiết thực chào mừng thành công đại hội Ðảng bộ tỉnh lần thứ XIV, tiến tới Ðại hội Ðại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Ðảng, ngay từ đầu tháng 11, Đoàn Nghệ thuật tỉnh thực hiện biểu diễn phục vụ cơ sở tại các huyện Tủa Chùa, Mường Ảng.

Chương trình được xây dựng với chủ đề "Niềm tin theo Đảng" với các tiết mục được dàn dựng công phu và đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ kính yêu, vẻ đẹp quê hương, đất nước đổi mới, cổ vũ tinh thần yêu nước, củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc.

Chương trình nghệ thuật góp phần động viên, kêu gọi nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên phát huy truyền thống anh hùng, đoàn kết, ra sức học tập, lao động, sản xuất, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Điện Biên lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.119.414
    Online: 62