Ngày 21/11, tại tỉnh Lai Châu, Cụm thi đua ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTTDL) các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết phong trào Thi đua yêu nước năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc gồm Sở VHTTDL 7 tỉnh: Cao Bằng, Lai Châu, Hà Giang, Lào Cai, Lạng Sơn, Sơn La, Điện Biên.

Năm 2020, đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng, toàn diện đến tất cả các lĩnh vực và vẫn có những diễn biến phức tạp. Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình tạm dừng hoạt động trong thời gian giãn cách xã hội đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc triển khai các chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ được giao của các đơn vị trong cụm. Tuy nhiên, cùng với sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ VHTTDL, Tỉnh ủy, UBND các tỉnh, với tinh thần khắc phục mọi  khó khăn để hoàn thành “mục tiêu kép”, các đơn vị trong cụm đã bám sát tình hình thực tiễn, tập trung chỉ đạo, triển khai các giải pháp thiết thực, có hiệu quả trên các lĩnh vực được giao, qua đó góp phần tích cực hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo kế hoạch đề ra.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 7 tỉnh miền núi biên giới phía Bắc đã chủ động tổ chức triển khai, thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và công tác thi đua khen thưởng đúng quy định. Các phong trào thi đua được tổ chức phát động với chủ đề, nội dung thiết thực gắn với nhiệm vụ chuyên môn của ngành. Qua đó đã kịp thời cổ vũ, động viên, khích lệ cán bộ công chức, viên chức, người lao động phát huy tinh thần sáng tạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chuyên môn. Vì vậy, tại các tỉnh, hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch luôn được đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả, nhất là trên các lĩnh vực như: văn hóa, thông tin tuyên truyền, hoạt động điện ảnh, thư viện, biểu diễn nghệ thuật, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa, thể dục thể thao, du lịch...

Năm 2021, các đơn vị trong toàn cụm tiếp tục quán triệt, tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của tỉnh về công tác thi đua khen thưởng, xây dựng kế hoạch công tác thi đua khen thưởng năm 2021 bám sát các nhiệm vụ chính trị và sự kiện lớn của tỉnh, của đất nước; phát động các phong trào thi đua; phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng điển hình tiên tiến, nhân tố mới tạo sức lan tỏa trong toàn ngành; Đẩy mạnh thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 32-CT/TƯ ngày 26/6/2014 của Tỉnh ủy về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng”. Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung và hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị. Thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra các phong trào thi đua và công tác khen thưởng. Thực hiện công tác khen thưởng công khai, minh bạch, đúng quy định, kịp thời động viên các nhân tố mới, những tập thể, những cá nhân lập được thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua, tạo sự phấn khởi và động viên tinh thần hăng hái tích cực thi đua thực hiện nhiệm vụ.

Hội nghị tiến hành thảo luận, bình xét các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng trình Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Bình chọn Sở VHTTDL tỉnh Lào Cai làm Cụm trưởng, Sở VHTTDL tỉnh Hà Giang làm Cụm phó Cụm thi đua các tỉnh miền núi biên giới phía Bắc năm 2021.

Hội nghị đã phát động và tổ chức ký kết Giao ước thi đua năm 2021./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.947.470
    Online: 42