Ngày 16/11, trong khuôn khổ “Những ngày Văn hóa, Thể thao và Du lịch tại Hải Phòng” Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Du lịch thành phố Hải Phòng ký biên bản thỏa thuận hợp tác phát triển trong lĩnh vực du lịch.

Theo đó, thỏa thuận phát triển du lịch của 2 tỉnh, thành phố tập trung vào 5 nội dung chính: Công tác quản lý Nhà nước về du lịch; Về hợp tác xúc tiến, quảng bá du lịch; Về phát triển sản phẩm du lịch; Về quy hoạch và thu hút đầu tư; Về đào tạo nguồn nhân lực du lịch.

Việc ký biên bản thỏa thuận nhằm khai thác hiệu quả nguồn lực, phát huy lợi thế của tỉnh Điện Biên và thành phố Hải Phòng nhằm thúc đẩy phát triển du lịch. Trên tinh thần bình đẳng và đúng quy định của pháp luật, đảm bảo hiệu quả phát triển ngành du lịch, các doanh nghiệp du lịch chủ động xác định những nội dung cụ thể để cùng có lợi và đảm bảo hiệu quả kinh tế.

Đây cũng là dịp tăng cường liên kết giữa các cơ quan quản lý Nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hoạt động trong lĩnh vực du lịch để phát triển thị trường khách du lịch để phát triển thị trường khách du lịch, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch và xây dựng các tour, tuyến du lịch liên vùng hoàn chỉnh, hấp dẫn phục vụ du khách. Tăng cường trao đổi thông tin trong giải quyết công việc quản lý Nhà nước về du lịch giữa Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên và Sở Du lịch thành phố Hải Phòng./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.119.351
    Online: 42