Nhằm tạo động lực tinh thần, cổ vũ, động viên, nâng cao ý thức, trách nhiệm cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang làm công tác nghiên cứu và quản lý di sản văn hóa; biểu dương những thành tích đóng góp vào thành công chung của ngành văn hóa, thể thao và du lịch trong những năm qua, ngày 04/11, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Kế hoạch số 2260/KH-SVHTTDL tổ chức các hoạt động kỷ niệm XVI năm ngày Di sản văn hóa Việt Nam.

Các hoạt động chính bao gồm: Tuyên truyền về ngày Di sản văn hóa bằng nhiều hình thức như căng treo khẩu hiệu; giới thiệu, quảng bá di sản văn hóa trên cổng, trang thông tin điện tử của Sở và các đơn vị trực thuộc; tổ chức các hoạt động giao lưu thể thao và tổ chức gặp mặt ôn lại truyền thống ngành di sản văn hóa cho công chức, viên chức hoạt động trong lĩnh vực di sản văn hóa, nghệ nhân ưu tú.

Đặc biệt để chào mừng ngày di sản văn hóa Việt Nam, Sở có tổ chức chương trình giao lưu văn nghệ với các tác phẩm về tình yêu quê hương, đất nước giới thiệu bản sắc văn hóa truyền thống của các dân tộc do các diễn viên không chuyên trong lĩnh vực di sản văn hóa và các nghệ nhân ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể biểu diễn vào ngày 21/11 tại Sân hành lễ Tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ.

Việc tổ chức các hoạt động nhân ngày di sản văn hóa Việt Nam có ý nghĩa rất lớn trong việc khơi dậy ý thức, trách nhiệm gìn giữ, bảo vệ di sản văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trong tỉnh, khẳng định vai trò, giá trị lớn lao của di sản văn hóa trong đời sống của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Điện Biên.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.675
    Online: 54