Ngày 26/10/2020, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 86/2020/TT-BTC quy định chi tiết chế độ dinh dưỡng đặc thù đối với HLV thể thao thành tích cao, VĐV thể thao thành tích cao

Theo đó, các đối tượng là HLV,VĐV thể thao thành tích cao được thực hiện chế dộ dinh dưỡng đặc thù như sau:

Trong thời gian tập trung tập huấn.

+ Tập huấn trong nước: Đội tuyển quốc gia và đội tuyển trẻ quốc gia được 320.000 đồng/người/ngày; đội tuyển cấp tỉnh, ngành được hưởng mức ăn hàng ngày là 240.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ cấp tỉnh,ngành được hưởng mức ăn hàng ngày là 200.000 đồng/người/ngày.

+ Tập huấn ở nước ngoài: HLV,VĐV khi tập trung tập huấn ở nước ngoài được hưởng chế dộ bữa ăn hàng ngày theo thư mời hoặc hợp đồng ký kết giữa cơ quan quản lý VĐV ở trong nước với cơ sở đào tạo ở nước ngoài.

Trong thời gian tập trung thi đấu.

+ Thời gian tập trung thi đấu tại các giải thể thao thành tích cao tại đại hội thể thao toàn quốc; Giải thi đấu vô địch quốc gia, giải thi đấu vô địch trẻ quốc gia hằng năm từng môn thể thao; Giải thi đấu, trận thi đấu do liên đoàn thể thao quốc gia hoặc liên đoàn thể thao quốc tế tổ chức hoặc đăng cai tổ chức; Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Giải thi đấu, trận thi đấu thể thao thành tích cao khác do liên đoàn thể thao tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tổ chức được hưởng các mức sau: Đối với đội tuyển trẻ quốc gia và đội tuyển cấp tỉnh, ngành được hưởng mức ăn hàng ngày là  320.000 đồng/người/ngày; đội tuyển trẻ cấp tỉnh, ngành được hưởng mức ăn hàng ngày là 240.000 đồng/người/ngày.

+Thời gian tập trung thi đấu tại Đại hội thể thao khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam; Giải thi đấu vô địch, giải thi đấu vô địch trẻ từng môn thể thao cấp khu vực, châu lục và thế giới tổ chức tại Việt Nam được hưởng mức chi chế dộ dinh dưỡng theo quy định của điều lệ tổ chức giải (không được hưởng mức ăn hàng ngày).

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2021 và thay thế Thông tư số 61/2018/TT-BTC ngày 26/7/2018 của Bộ Tài chính.

                                        


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.701
    Online: 63