Ngày 12/11, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Hội nghị trực tuyến Báo cáo viên tháng 11/2020 theo hình thức trực tuyến với gần 500 điểm cầu trên cả nước.

Điểm cầu Điện Biên được tổ chức tại Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy. Dự Hội nghị có các đồng chí: Giàng Thị Hoa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lò Văn Mừng - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên; Lò Thị Minh Phượng - Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo một số sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; các báo cáo viên cấp tỉnh; các giảng viên chính trị tại các trường chuyên nghiệp trên địa bàn tỉnh.

3 chuyên đề quan trọng được thông tin trong Hội nghị này bao gồm: “Kết quả đại hội các đảng bộ trực thuộc Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025” do đồng chí Nguyễn Quang Dương - Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương báo cáo; “Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị...” do đồng chí Lê Mạnh Hùng - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương báo cáo; “Kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ; dự báo chính sách đối ngoại của Mỹ trong nhiệm kỳ mới và tác động có thể có đối với tình hình quốc tế và khu vực” do đồng chí Nguyễn Minh Vũ - Thứ trưởng Bộ Ngoại giao báo cáo.

Đối với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, chuyên đề “Kết luận số 76-KL/TW ngày 4/6/2020 Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33 - NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc thực hiện Kết luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị...” là một nội dung quan trọng, được quan tâm nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 33, được cụ thể hóa bằng các Nghị quyết, chương trình hành động cụ thể phù hợp với thực tiễn tỉnh Điện Biên.

Cũng tại Hội nghị, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương cũng định hướng công tác tuyên truyền, trong đó nhấn mạnh tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.928.800
    Online: 63