Trong năm 2020, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã triển khai thực hiện kịp thời và hiệu quả công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên tất cả các lĩnh vực do ngành quản lý.

Việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật được thực hiện chủ yếu qua tuyên truyền, phổ biến các văn bản pháp luật bằng các hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với tình hình thực tiễn tại cơ quan như: thông qua hội nghị sơ kết, tổng kết, các kỳ sinh hoạt chi bộ, cuộc họp cơ quan, đơn vị, các đợt sinh hoạt thường xuyên và chuyên đề của các tổ chức đoàn thể; tuyên truyền cổ động trực quan; tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật lồng ghép trong các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao…

Bên cạnh đó, ngành cũng tham mưu ban hành văn bản chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn các hoạt động tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đối với các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên; văn bản về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với hoạt động thư viện trong tình hình mới. Tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn tổ chức các hoạt động tuyên truyền như: tuyên truyền Mừng Đảng, mừng Xuân, tuyên truyền các ngày kỷ niệm trong tháng 3/2020; triển khai các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn, sự kiện văn hóa.

Sở cũng đã đăng tải nhiều tin, bài và tập trung giới thiệu các văn bản mới ban hành trong lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch; kịp thời ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện trên tất cả các lĩnh vực quản lý của ngành như: Luật Du lịch, Luật Thể dục thể thao, Luật Thư viện… góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, viên chức và các đối tượng tham gia các hoạt động của ngành hiểu sâu hơn, chấp hành tốt các quy định của Nhà nước và pháp luật.

Biên soạn tài liệu, pa nô, khẩu hiệu, sáng tác kịch bản thông tin, xây dựng các kế hoạch tuyên truyền và hướng dẫn cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền; Dàn dựng, biểu diễn các chương trình văn nghệ, các tiểu phẩm sân khấu, kịch thông tin, giao lưu văn hoá văn nghệ; Liên hoan thông tin lưu động, chiếu phim tại rạp và lưu động tại cơ sở.

Triển khai cụ thể hóa chương trình công tác của Thanh tra tỉnh và Thanh tra Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở đã ban hành Kế hoạch số 896/KH-SVHTTDL ngày 13/5/2020 kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao và du lịch trên địa bàn tỉnh Điện Biên năm 2020; Kế hoạch số 272/KH-SVHTTDL ngày 06/02/2020 về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020. Kiểm tra theo đơn của 30 tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ lưu trú về việc đề nghị kiểm tra điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lịch làm cơ sở để được xem xét hỗ trợ giảm giá điện cho các cơ sở kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; kiểm tra, rà soát các biển, bảng, cụm pano tuyên truyền, quảng cáo. Hầu hết các tổ chức, cá nhân tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật chuyên ngành. Sau đợt kiểm tra đã kịp thời chấn chỉnh những thiếu sót trong hoạt động quảng cáo, buộc tháo dỡ 04 biển quảng cáo tấm lớn đã xuống cấp, nội dung không còn phù hợp... trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên nhằm tạo ra môi trường cảnh quan, tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm 2020, Sở không có đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan đến cán bộ, công chức, viên chức và lĩnh vực quản lý của ngành.

Sở đã ban hành Công văn số 1601/SVHTTDL-VP ngày 12/8/2020 về việc đẩy mạnh tuyên truyền công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh thông qua các hoạt động VHTTDLGĐ. Trên cơ sở đó, chỉ đạo Phòng Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn hóa - Truyền thành - Truyền hình các huyện, thị xã, thành phố chủ động hướng dẫn, tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao (sau khi dịch Covid-19 được khống chế và có thông báo về việc cho phép tổ chức các hoạt động ...) nhằm tạo sân chơi lành mạnh, thu hút lứa tuổi thanh thiếu niên tham gia, góp phần giảm thiểu các tệ nạn xã hội, đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn; chủ động phối hợp với các đơn vị, lực lượng liên quan tham gia đội kiểm tra liên ngành cấp huyện, tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh, dịch vụ thuộc phạm vi quản lý nhằm ngăn chặn, giảm thiểu phát sinh các tệ nạn xã hội.

Đặc biệt, trong năm 2020, Sở đã tập trung theo dõi lĩnh vực trọng tâm là triển khai, thi hành quy định của pháp luật về chế độ, chính sách đối với vận động viên, huấn luyện viên thể thao thành tích cao. Cụ thể như việc xây dựng dự thảo, đảm bảo theo trình tự thủ tục ban hành văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND, UBND tỉnh ban hành quy định mức chi chế độ bồi dưỡng đối với giải thi đấu thể thao và mức chi chế độ dinh dưỡng đối với huấn luyện viên, vận động viên trên địa bàn tỉnh Điện Biên (Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 và Quyết định số 02/2020/QĐ-UBND ngày 13/02/2020).

Qua các hoạt động theo dõi tình hình thi hành cũng như công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã góp phần truyền tải nội dung các văn bản quy phạm pháp luật của Đảng và Nhà nước, tạo sự chuyển biến rõ rệt về mặt nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong ngành, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của các tầng lớp nhân dân.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.709
    Online: 61