Trong các ngày từ 6 - 9/10 đã diễn ra Hội nghị tập huấn lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật năm 2020 lần thứ 21 do Hội đồng Lý luận, Phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai.

Tham gia Hội nghị tập huấn có 200 học viên là lãnh đạo ban tuyên giáo phụ trách văn hóa, văn nghệ; những người làm công tác quản lý Nhà nước về văn hóa, văn nghệ; lãnh đạo các hội văn học, nghệ thuật, phóng viên, biên tập viên các cơ quan thông tấn, báo chí, giảng viên các trường đại học về văn hóa, văn học, nghệ thuật các tỉnh, thành phố khu vực 29 tỉnh phía Bắc.

Hội nghị tập huấn với sáu chuyên đề: Quan điểm của Đảng về văn hóa văn nghệ trong một số nghị quyết gần đây; Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phòng, chống diễn biến hòa bình, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; Vấn đề tự do sáng tạo trong văn học, nghệ thuật Việt Nam hiện nay; Nghiên cứu, quán triệt các quan điểm, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về văn học nghệ thuật; vấn đề quan điểm của Đảng và vai trò của báo chí trong công cuộc phòng chống tham nhũng và một số nét nổi bật của đời sống mỹ thuật trong nhiệm kỳ đại hội XII của Đảng và phương hướng cho nhiệm kỳ tới; Kinh nghiệm tổ chức loạt bài về đấu tranh chống tiêu cực trên báo chí.

Đây là những nội dung tập huấn cần thiết, trực tiếp góp phần nâng cao trình độ, năng lực lãnh đạo, quản lý, góp phần tích cực đấu tranh, phản bác các quan điểm, luận điệu sai trái trong hoạt động văn học nghệ thuật góp phần lành mạnh đời sống văn hóa văn nghệ của đất nước và bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.022.772
    Online: 56