Sáng ngày 28/9/2020, Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa tổ chức Hội thảo “Tủa Chùa với phát triển thu hút đầu tư”.

Hội thảo nhằm giới thiệu, quảng bá tiềm năng phát triển du lịch, đánh giá thực trạng và tham vấn định hướng, các giải pháp thu hút đầu tư, phát triển du lịch trong thời gian tới.

Để khai thác, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của huyện Tủa Chùa trong phát triển du lịch, góp phần chuyển dịch cơ cấu, từng bước tăng thu nhập, giảm nghèo nhanh và bền vững, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã ban hành Nghị quyết số 32-NQ/HU ngày 15/6/2018 về phát triển du lịch giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030; UBND huyện đã ban hành Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 01/11/2018 về chương trình phát triển du lịch giai đoạn 2018-2025, định hướng đến năm 2030. Đặc biệt, đã xây dựng được Bộ nhận diện thương hiệu du lịch huyện Tủa Chùa (bao gồm biểu tượng và tiêu đề) phục vụ công tác tuyên truyền, quảng bá; lắp đặt các biển quảng bá giới thiệu thông tin, hình ảnh về các điểm đến tại thành phố Điện Biên Phủ. Lượng khách du lịch đến Tủa Chùa và tổng thu từ hoạt động du lịch tăng đều qua các năm. Hệ thống cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ hoạt động du lịch từng bước được đầu tư đáp ứng nhu cầu về lưu trú, thưởng thức ẩm thực, thăm quan, trải nghiệm của khách du lịch.

Tại hội thảo, các đại biểu đã đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết, làm rõ hơn sự phong phú, hấp dẫn của các tài nguyên du lịch, việc huy động các nguồn lực, đề xuất các giải pháp đẩy mạnh phát triển du lịch huyện Tủa Chùa trong thời gian tới.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.830.797
    Online: 28