Ngày 17/01/2019, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL quy định về đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng.

Theo đó, đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng phải dựa trên các tiêu chí sau đây:

- Tiêu chí số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên;

- Tiêu chí số gia đình thể thao;

- Tiêu chí số cộng tác viên thể dục, thể thao;

- Tiêu chí số câu lạc bộ thể thao;

- Tiêu chí số công trình thể thao;

- Tiêu chí số giải thể thao tổ chức hàng năm.

Thông tư cũng yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Phòng Văn hóa và Thông tin, công chức Văn hóa - Xã hội tham mưu giúp Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cùng cấp thực hiện nhiệm vụ đánh giá phong trào thể dục, thể thao quần chúng trên địa bàn theo quy định tại Thông tư này.

Thông tư 01/2019/TT-BVHTTDL có hiệu lực từ ngày 05/3/2019.

Trần Phương


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.766.914
    Online: 45