Luật bảo vệ bí mật Nhà nước: 29/2018/QH14 

Luật đặc xá: 30/2018/QH14

Luật trồng trọt: 31/2018/QH14

Luật chăn nuôi 2018: 32/2018/QH14

Luật Cảnh sát biển Việt Nam 2018: 33/2018/QH14

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục đại học: 34/2018/QH14

Luật phòng chống tham nhũng: 36/2018/QH14

Luật Công an Nhân dân: 37/2018/QH14

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển KT - XH năm 2019: 69/2018/QH14

Nghị quyết về dự toán NSNN năm 2019: 70/2018/QH14

Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020: 71/2018/QH14

Nghị quyết Phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan: 72/2018/QH14

Nghị quyết về phân bổ ngân sách Trung ướng năm 2019: 73/2018/QH14

Nghị quyết kỳ họp thứ 6, quốc hội khóa XIV: 74/2018/QH14


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.024.431
    Online: 64