Ngày 29/8, Chi bộ Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch tổ chức buổi sinh hoạt chuyên đề "50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh".

Buổi sinh hoạt có sự tham gia của các đảng viên, viên chức trong Chi bộ. Tại buổi sinh hoạt đồng chí Phạm Văn Thăng - Bí thư Chi bộ đã phát biểu định hướng chương trình sinh hoạt chuyên đề, giới thiệu khái quát về quá trình 04 năm Bác viết di chúc, những giá trị cốt lõi, những tình cảm sâu đậm, những lời căn dặn của một lãnh tụ thiên tài, một nhà cách mạng lỗi lạc có tầm nhìn xa, trông rộng. Ở đó, Người đã thể hiện cao độ tinh thần trách nhiệm đối với Đảng, với sự nghiệp kháng chiến chống Mỹ cứu nước, với thế hệ trẻ, với các tầng lớp nhân dân ta và phong trào cộng sản và công nhân quốc tế.

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong Chi bộ được nghe giới thiệu toàn văn bản Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và video giới thiệu, phân tích nội dung bản Di chúc của Bác qua nội dung giới thiệu của Giáo sư, Tiến sỹ Hoàng Chí Bảo - Nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương.

Bản Di chúc được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết lần đầu nhân dịp sinh nhật lần thứ 75 của Người, sáng ngày 10-5-1965. Đến ngày 15-5, bản Di chúc đầu tiên hoàn thành, dài gần 3 trang, do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh máy, có chữ ký của Người và chữ ký chứng kiến của đồng chí Lê Duẩn - Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Từ ngày 10-5-1965 đến lúc kết thúc viết Di chúc ngày 10-5-1969, Chủ tịch Hồ Chí Minh nhiều lần chỉnh sửa, bổ sung và viết lại. Bản Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại chỉ 1.000 từ nhưng chứa đựng những giá trị rất thiêng liêng và chính thức được xếp vào danh mục bảo vật quốc gia. Đó không chỉ là quốc bảo mà còn là pháp bảo khi kết tinh tất cả tư tưởng, trí tuệ, đạo đức của Người, là chủ thuyết xây dựng Đảng cầm quyền và chính sách xây dựng cuộc sống cho nhân dân.

Trong buổi sinh hoạt, đảng viên và toàn thể đảng viên, viên chức đã cùng trao đổi, thảo luận về Di  chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Qua đó, mỗi đảng viên và viên chức nâng cao nhận thức, thấm nhuần nội dung, giá trị lý luận - thực tiễn, liên hệ trách nhiệm của bản thân, ra sức phát huy vai trò tiền phong gương mẫu, nâng cao đạo đức cách mạng, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tinh thần đoàn kết, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.706.076
    Online: 66