Trong tháng 8/2019, tại Tầng trệt Nhà trưng bày Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh Điện Biên thực hiện triển lãm ảnh chuyên đề "Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp" nhân dịp kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Người.

Triển lãm gồm 100 bức ảnh tư liệu, giới thiệu cuộc đời, sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tình cảm Chủ tịch Hồ chí Minh dành cho nhân dân Việt Nam và thế giới cũng như tình cảm của Nhân dân Việt Nam và thế giới dành cho Người; khẳng định vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa cũng như sự nghiệp đấu tranh cho hoà bình trên thế giới.

50  năm qua, Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là cẩm nang trong giáo dục đạo đức làm người, là nguồn cổ vũ, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phát huy tinh thần yêu nước, đại đoàn kết toàn dân tộc, vượt qua thử thách, giành những thắng lợi vẻ vang, đưa cả nước bước vào thời kỳ mới, thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Thông qua triển lãm ảnh chuyên đề "Hồ Chí Minh - Con người và sự nghiệp" giúp Nhân dân và cán bộ chiến sỹ hiểu rõ hơn về tiểu sử, cuộc đời, sự nghiệp, tư tưởng, tấm gương đạo đức và phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, qua đó nâng cao nhận thức và trách nhiệm của cán bộ Đảng viên, các tầng lớp Nhân dân, tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.631
    Online: 67