Ngày 28 tháng 6 năm 2019, UBND thành phố Điện Biên Phủ đã ban hành văn bản về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa, nhà văn hóa cộng đồng tổ dân phố, bản năm 2019.

Theo đó, UBND thành phố Điện Biên Phủ nhất trí hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sửa chữa nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại các tổ dân phố, bản năm 2019, với tổng mức kinh phí là 700.000.000đ (Bảy trăm triệu đồng), trong đó: đầu tư xây mới nhà sinh hoạt văn hóa cộng đồng tại Bản Khá phường Nam Thanh với mức kinh phí hỗ trợ là 200.000.000đ, hỗ trợ sửa chữa 10 nhà sinh hoạt cộng đồng với mức kinh phí hỗ trợ  cho mỗi bản là 50.000.000, bao gồm: Tổ dân phố 14, Tổ dân phô 16 phường Thanh Bỉnh, tổ dân phố 2, Tổ dân phố 14 phường Nam Thanh,  Tổ dân phố 24 phường Tân Thanh, Tổ dân phố 7,tổ dân phố 23 Phường Him Lam; Bản Nà Nghè xã Tà Lèng, Bản Na Lanh phường Thanh Trường, bản Pa Pổm xã Thanh Minh.

Nhà văn hóa, sinh hoạt văn hó cộng đồng là một thiết chế văn hóa có vai trò quan trọng trong việc xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở. Chính vì vậy, đây là một việc làm thiết thực và ý nghĩa của các cấp Ủy đảng, chính quyền thành phố Điện biên Phủ trong việc tạo tiền đề, điều kiện thuận lợi để nhân dân có môi trường, cơ sở vật chất để sinh hoạt, trao đổi thông tin, tổ chức các hoạt động tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, xã hội ở địa phương; cũng như các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao nhằm nâng cao đời sống tinh thần của người dân, góp phần đẩy lủi các tai, tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.467.802
    Online: 23