Sáng ngày 02/7, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn nghiệp vụ xây dựng nếp sống văn hóa, quy ước hương ước và gia đình năm 2019 cho 70 cán bộ làm công tác văn hóa tại 5 huyện: Mường Chà, Điện Biên, Mường Lay, Nậm Pồ và huyện Mường Nhé. Đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó giám đốc Sở tới dự và chỉ đạo lớp tập huấn.

Trong thời gian 2 ngày, các học viên được tiếp thu 7 nội dung chính về: Quyết định số 22 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn kiểm tra, rà soát việc xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước; hướng dẫn triển khai thực hiện thí điểm bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình; xét công nhận gia đình, khu dân cư văn hóa theo nghị định số 122 của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét tặng danh hiệu gia đình văn hóa, thôn văn hóa, làng văn hóa, tổ dân phố văn hóa; giáo dục giá trị, kỹ năng sống cho trẻ em trong gia đình; bình đẳng giới và phân công lao động trong gia đình; truyền thông trong công tác phòng chống bạo lực gia đình.

Thông qua lớp tập huấn lần này nhằm bổ sung kiến thức, kỹ năng cho đội ngũ cán bộ làm công tác văn hóa ở cơ sở về các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác xây dựng nếp sống văn hóa, gia đình trong giai đoạn mới; đồng thời nâng cao chất lượng hoạt động nghiệp vụ quản lý nhà nước về văn hóa, gia đình hiện nay./.                  

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.571.937
    Online: 28