Trong các ngày từ 11 đến 15/7, phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tuần Giáo phối hợp mở lớp tập huấn nghiệp vụ Văn hoá Thông tin cơ sở năm 2019 cho viên chức Đội Thông tin lưu động - cổ động; viên chức Tổ văn nghệ của phòng Văn hóa và Thông tin; công chức văn hóa xã, thị trấn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu trên lớp 04 chuyên đề về: “Xây dựng phong trào văn nghệ quần chúng cơ sở”; “Phương pháp xây dựng chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ hội thi, hội diễn theo chủ đề”; “Cách thức, quy trình thành lập câu lạc bộ”; “Xây dựng và thực hành chương trình hoạt động văn hóa cộng đồng”.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành từ huyện đến cơ sở trong năm 2019. Các học viên tham gia lớp học đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tham dự đầy đủ các nội dung chuyên đề, dành thời gian nghiên cứu và trao đổi thông tin, những khó khăn vướng mắc từ thực tế trong việc quản lý các hoạt động văn hóa trên địa bàn mình hiện nay.

Kết thúc lớp tập huấn, trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu, trở về địa phương các học viên tích cực và chủ động hơn nữa trong việc quản lý, đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại địa phương, đưa hoạt động đi vào nề nếp, chất lượng tốt hơn, tạo ra sự khác biệt, chuyển biến rõ nét hơn so với trước đây;

Lớp tập huấn cũng nhằm nâng cao chất lượng phong trào văn hóa, văn nghệ, góp phần thiết thực bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư; nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục và phát huy, tạo điều kiện cho nhân dân giao lưu, hưởng thụ văn hóa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu cho các cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về văn hóa thông tin ở cơ sở./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.670.781
    Online: 38