STT

Họ và tên

Quê quán

Năm sinh

Chức vụ hiện nay

Đảng viên

Dân tộc

Trình độ

Ghi chú

Nam

Nữ

Công đoàn

Chuyên môn

Học vấn

Chính trị

Chuyên môn

 1.  

Nguyễn Hoàng Hiệp

Hà Nam

1976

 

Chủ tịch

Chánh VP Sở

x

Kinh

12/12

Cao cấp

ĐH TDTT

 

 1.  

Nguyễn Thị Tĩnh

Thái Bình

 

1974

Phó Chủ tịch, Chủ tịch

CĐBP QLNN

Phó Chánh VP

x

Kinh

12/12

Trung cấp

ĐH TDTT

 

 1.  

Vũ Thị Tuyết Nga

Thái Bình

 

1972

Phó Chủ tịch, Chủ tịch

CĐBP BTCT

Phó GĐ

BT CTLSĐBP

x

Kinh

12/12

Cao cấp

ĐH Bảo tàng

 

 1.  

Nguyễn Thu Hương

Thái Bình

 

1968

UVBTV, Chủ nhiệm UBKT, Chủ tịch

CĐBP TTPHF

Phó GĐ

TTPHP&CB

x

Kinh

12/12

Trung cấp

Cử nhân

Kế toán

 

 1.  

Nguyễn Văn Tân

Thái Bình

1963

 

UVBTV,

Chủ tịch

CĐBP T. tâm HL&TĐTDTT

Phó GĐ

Trung tâm HL&TĐTDTT

x

Kinh

10/10

Cao cấp

ĐH TDTT

 

 1.  

Đỗ Thị Nhung

Thái Bình

 

1974

UVBCHCĐCSUVBCH CĐBP QLNN

Phó Chánh VP

x

Kinh

12/12

Trung cấp

ĐH Hành chính

 

 1.  

Nguyễn Thị Thạnh

Thái Bình

 

1971

UVBCH,

Chủ tịch

CĐBP T. viện

Phó GĐ

Thư viện

x

Kinh

12/12

Trung cấp

ĐH Kế toán

 

 1.  

Nguyễn Thị Thanh Hương

Nam Định

 

1972

UVBCH,

Chủ tịch

CĐBP TTVH

Phó GĐ

Trung tâm VH

x

Kinh

10/10

Trung cấp

ĐH Quản lý Văn hóa

 

 1.  

Trần Thị Phương

Thái Bình

 

1974

UVBCH

Phó phòng

KH-TC

x

Kinh

12/12

Trung cấp

ĐH Kế toán

 

 1.  

Dương Thị Chung

Hà Nam

 

1986

UVBCH

Phó phòng NVVH

x

Kinh

12/12

Trung cấp

Đại học Văn hóa

Bí thư Đoàn cơ sở

 1.  

Đặng Minh Phương

Hà Nội

1983

 

UVBCH CĐBP QLNN

Chuyên viên phòng NV du lịch

x

Kinh

12/12

 

Đại học du lịch

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.708.400
Online: 6