Nhằm kịp thời tuyên truyền, phổ biến nội dung cơ bản, những điểm mới của các văn bản Luật mới được ban hành, sửa đổi đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giới thiều Đề cương một số Luật, Quyết định, bao gồm:

- Đề cương giới thiệu Luật cạnh tranh;

- Đề cương giới thiệu Luật chăn nuôi;

- Đề cương giới thiệu Luật đo đạc và bản đồ;

- Đề cương giới thiệu Luật phòng chống tham nhũng;

- Đề cương giới thiệu Luật trồng trọt;

- Đề cương giới thiệu Luật Quyết định của TTCP về xây dựng quản lý, khai thác tủ sách pháp Luật

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.675.875
Online: 37