Trong hai ngày 05 và 06/5 tại sảnh tầng hai của Trung tâm thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Điện Biên, Bảo tàng tỉnh đã thực hiện thành công triển lãm ảnh chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 110 năm thành lập tỉnh (28/6/1909 - 28/6/2019) và 70 năm thành lập Đảng bộ tỉnh Điện Biên (10/10/1949 - 10/10/2019).

Triển lãm gồm hơn 70 bức ảnh với các nội dung thể hiện sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước đối với Đảng bộ, chính quyền, và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và các thành tựu của tỉnh đã đạt được trong những năm qua trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng - an ninh và đối ngoại.

Với ý nghĩa tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, Đảng viên, các tầng lớp nhân dân, nhất là các thế hệ trẻ nhận thức sâu sắc về  lịch sử, truyền thống cách mạng, ý chí tự lực tự cường, tăng cường niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước và cổ vũ động viên toàn Đảng, toàn quân và nhân dân trong tỉnh đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XII. Triển lãm đã thu hút được sự quan tâm của các đại biểu, đông đảo nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên và du khách tham quan.

Hoạt động triển lãm ảnh chào mừng 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ, 110 năm ngày thành lập tỉnh và 70 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh sẽ tiếp tục được trưng bày tại tầng 1 của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đến hết tháng 5.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.706.253
    Online: 23