Ngày 05/3/2019, Tỉnh Điện Biên đã tổ chức báo cáo xin ý kiến Ban Bí thư Trung ương Đảng về Đề án bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030 và đã được Ban Bí thư nhất trí về chủ trương triển khai Đề án.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ban hành văn bản số 722/SVHTTDL-KHTC ngày 08/4/2019 mời các cơ quan, đơn vị tham gia lập Quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình:



 Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.638.436
    Online: 46