Vừa qua, UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành quyết định xếp hạng hai di tích và danh lam thắng cảnh là di tích cấp tỉnh.

Theo đó, di tích Vừ Pà Chay thuộc xã Pu Nhi, huyện Điện Biên Đông và danh lam thắng cảnh Hang động Hấu Chua thuộc xã Sín Chải, huyện Tủa Chủa được UBND tỉnh quyết định xếp hạng di tích cấp tỉnh.

Với việc hai di tích này được xếp hạng đến nay trên địa bàn tỉnh Điện Biên có 10 di tích cấp tỉnh, bao gồm: nhà tù Lai Châu, Pú Nhung, Hang động Mùn Chung, dân quân Thanh An bắn rơi máy bay Mỹ, Thành vàng Lồng, Di tích Pú Vạp, Công trình đại thủy nông Nậm Rốm, Vừ Pà Chay và Hang động Hấu Chua.

Không chỉ có giá trị to lớn về văn hóa, lịch sử, các di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã và đang trở thành những sản phẩm du lịch, mang lại nguồn thu không nhỏ cho tỉnh, từng bước góp phần làm thay đổi cơ cấu kinh tế của địa phương nơi có di sản, mang tới cho cộng đồng và địa phương những lợi ích thiết thực và bền vững.

UBND tỉnh cũng giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND huyện Tủa Chùa có trách nhiệm quản lý nhà nước đối với hai di tích theo đúng các quy định của pháp luật về di sản văn hóa hiện hành./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.636.927
    Online: 22