- Ngày tháng năm sinh: 17/07/1958.

- Dân tộc: Thái (Ngành Thái Đen).

- Địa chỉ: Bản Lọng Bon, xã Sam Mứn, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

*Tên di sản văn hóa phi vật thể đang nắm giữ:  

- Nghệ thuật trình diễn dân gian: Sưu tầm, sáng tác và trình diễn các bài hát dân ca Thái.

*Thời gian thực hành: Từ năm 1990 đến nay, tổng 27 năm.

*Tri thức, kỹ năng, kỹ thuật:

- Bà nắm giữ nhiều bài hát, làn điệu dân ca khác nhau của dân tộc Thái. Bà thường hát các bài hát dân ca Thái trong tại các liên hoan văn nghệ, sinh hoạt cộng đồng của thôn, bản, trong đám cưới, nhà mới... Bà đã tự sáng tác một số bài dân ca Thái.

*Thành tích thực hành di sản văn hóa phi vật thể:

- Bằng khen do UBND tỉnh Điện Biên trao tặng năm 2004.

- Bằng khen do Tổng giám đốc Đài truyền hình Việt Nam tặng năm 2005.

- Giấy khen do Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Điện Biên tặng năm 2008.

- Năm 2009 được Hội Văn học Văn nghệ tỉnh Điện Biên tặng giấy khen.

- Giấy khen do Viện Âm nhạc Việt Nam trao tặng năm 2011.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.636.940
Online: 21