Chiều 21/12, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ công bố và ra mắt Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên; Ban quản lý Di tích tỉnh Điện Biên. Dự buổi lễ có đồng chí Phạm Việt Dũng, Giám đôc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch; lãnh đạo các phòng , ban, cán bộ công nhân viên toàn ngành cùng đại biểu đại diện các cơ quan trong tỉnh.

Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh tỉnh Điện Biên được thành lập theo Quyết định số 990/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh, trên cơ sở hợp nhất 3 Trung tâm gồm: Trung tâm Văn hóa tỉnh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Phát hành sách. Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao& Du lịch; Cơ cấu tổ chức gồm 01 Giám đốc và 04 phó Giám đốc; 04 phòng nghiệp vụ (Hành chính tổng hợp; Nghệ thuật quần chúng; Tuyên truyền, Điện ảnh và Triển lãm; Phát hành xuất bản phẩm); 03 Đội chiếu phim lưu động.

Trung tâm có chức năng cung cấp, tổ chức các hoạt động văn hóa - thông tin tổng hợp, phát hành phim, phát hành xuất bản phẩm phục vụ các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ, giải trí, sáng tạo văn hóa, nghệ thuật và thu nhận thông tin của quần chúng; Nghiên cứu, thể nghiệm các mẫu hình, phương pháp, hình thức, hướng dẫn hoạt động văn hóa - thông tin ở cơ sở. 

Ban Quản lý di tích tỉnh được thành lập theo Quyết định số 992/QĐ-UBND ngày 15/10/2019 của UBND tỉnh; trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao& Du lịch. Cơ cấu tổ chức gồm 01 giám đốc và 01 phó giám đốc; 03 phòng nghiệp vụ (Hành chính tổng hợp; Nghiệp vụ di tích; Phát huy giá trị di tích).

Ban Quản lý di tích tỉnh có chức năng quản lý, nghiên cứu, kiểm kê, lập hồ sơ xếp hạng, bảo tồn, tôn tạo và khai thác phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, danh lam, thắng cảnh của tỉnh Điện Biên theo quy định của Luật Di sản văn hóa phù hợp với tiềm năng phát triển du lịch, phục vụ nhu cầu nghiên cứu, giáo dục, hưởng thụ văn hóa, tinh thần của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh.

Tại lễ ra mắt, đồng chí Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao& Du lịch trao quyết định thành lập và quyết định bổ nhiệm, đồng thời giao nhiệm vụ cho lãnh đạo hai đơn vị. Đồng chí nhấn mạnh 2 đơn vị cần sớm ổn định tổ chức, với tâm thế mới, khí thế mới, sẵn sàng triển khai và thực hiện các nhiệm vụ giai đoạn 2020 - 2025 hoàn thành thắng lợi.

Đáp lại ý kiến phát biểu và giao nhiệm vụ của đồng chí Giám đốc Sở, lãnh đạo hai đơn vị nhận nhiệm vụ, bày tỏ niềm vinh dự trước trọng trách mới; nêu cao quyết tâm xây dựng đơn vị đoàn kết, nỗ lực không ngừng vượt qua mọi khó khăn thử thách để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được cấp trên giao phó. Góp phần xây dựng và thúc đẩy ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, đáp ứng các nhiệm vụ chính trị, văn hóa, xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới..

Cũng tại buổi ra mắt, quyết định bổ nhiệm các chức danh: Phó giám đốc; Trưởng phòng, Phó trưởng phòng, Phó phòng của hai đơn vị cũng được Ban lãnh đạo Sở công bố và trao cho các đồng chí vinh dự được tín nhiệm giao trọng trách./.

Đ/c Phạm Việt Dũng - Giám đốc Sở VHTTDL trao quyết định và tặng hoa cho Giám đốc Ban quản lý Di tích

Đ/c Phạm Việt Dũng trao quyết định và tặng hoa cho Giám đốc Trung tâm Văn hóa Điện ảnh


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.600.825
    Online: 26