Hòa chung không khí phấn khởi, tiếp nối các sự kiện lớn trong năm của tỉnh, ngày 29/11/2019, UBND huyện Nậm Pồ, đại diện cho các địa phương có di sản long trọng tổ chức Lễ công bố và trao Chứng nhận di sản văn hóa phi vật thể được đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia, di sản: Mền Lóong phạt ái (Tết hoa Mào gà hay Tết hoa) của người Cống tỉnh Điện Biên. Đây là sự kiện có ý nghĩa quan trọng, là niềm vinh dự đối với cộng đồng dân tộc Cống nói riêng và nhân dân các dân tộc tỉnh Điện Biên nói chung trong công tác bảo tồn và phát triển di sản văn hóa.

Mền loóng phạt ái là một lễ hội truyền thống, tiêu biểu của người Cống, được hình thành và phát triển trong quá trình thiên di, tụ cư khi đến Việt Nam nhằm tôn vinh, tri ân công đức những người đầu tiên lập bản người Cống, là những người chống chọi với ác thú, trị bệnh cứu người và gần gũi nhất là tổ tiên mỗi gia đình, dòng họ của người Cống.

Lễ Mền loóng phạt ái được tổ chức, duy trì trong đời sống của người Cống cũng xuất phát từ quan niệm: Vào tháng 10 theo lịch người Cống, Trời cử 03 vị thần, thần thứ nhất có tên là Khí sơ khai của Trời nơi ở của thần là Thánh cảnh. Vị thứ hai tên là Khí thiêng của Trời cõi của thần là Chân cảnh, vị thứ ba là Khí thiêng Đạo Đức cõi Trời, nơi thần ở là Thanh cảnh. Ba vị được cử xuống trần gian có nhiệm vụ xem xét việc tốt xấu của mỗi cá nhân, gia đình, dòng họ người Cống mà ban phúc lành, hay gieo tai họa, vì vậy người Cống trên thì cúng Trời, Phật, các vị Thần, dưới là cúng ông bà, tổ tiên cầu cho mỗi người trong mỗi gia đình trong bản mường mạnh khỏe, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu.

Không những thế Mền loóng phạt ái chính là cầu nối giữa quá khứ với hiện tại và tương lai, làm cho thế hệ trẻ người Cống và các dân tộc anh em sống đan xen với người Cống hôm nay hiểu thêm được giá trị, công lao của tổ tiên, thêm tự hào về truyền thống tốt đẹp của quê hương, của các dân tộc anh em mà nâng niu gìn giữ.

Tới dự và phát biểu trong buổi lễ đồng chí Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên nhấn mạnh: Di sản văn hóa Mền loóng phạt ái (Tết hoa mào gà hay Tết hoa) được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, trở thành tài sản văn hóa của quốc gia việc giữ gìn bảo tồn, phát triển di sản không chỉ là trách nhiệm của các chủ thể di sản là đồng bào dân tộc Cống và chính quyền địa phương nơi có di sản mà còn là trách nhiệm và sự chung sức của cả cộng đồng và hệ thống chính xã hội của tỉnh để di sản mãi trường tồn phát triển.

Đồng chí Phó giám đốc Sở đề nghị các địa phương nơi có đồng dân tộc Cống sinh sống phối hợp với các Sở, ngành của tỉnh quan tâm thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa công tác tuyên truyền các quy định của Luật Di sản văn hóa, cũng như các văn bản có liên quan nhằm nâng cao nhận thức cho nhân dân trên địa bàn, qua đó khơi dậy ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong việc phát hiện, gìn giữ, bảo tồn và phát huy các giá trị của các loại hình di sản văn hóa, văn hóa phi vật thể tại địa phương.

2. Quan tâm nhiều hơn nữa đời sống văn hóa, vật chất, tinh thần cho người Cống cư trú trên địa bàn, thực hiện bảo tồn phát huy tốt nhất di sản văn hóa phi vật thể đã được đưa vào danh mục quốc gia Mền loóng phạt ái (Tết hoa mào gà hay Tết hoa) gắn với phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; xây dựng nông thôn mới; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội trên địa bàn theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác tại địa phương.

3. Quan tâm và thực hiện đúng các quy định về việc lựa chọn xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể trên địa bàn nhằm phát huy vai trò của nghệ nhân dân gian trong việc tuyên truyền các giá trị văn hóa tốt đẹp của di sản; tiếp tục trao truyền, bảo tồn và phát huy di sản văn hóa gắn với phát triển kinh tế - xã hội, phục vụ phát triển du lịch./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.638.405
    Online: 41