Thời gian qua, Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố và Nhân quyền tỉnh Điện Biên đã từng bước kiện toàn bộ máy tổ chức, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trong công tác tham mưu, triển khai thực hiện các Chỉ thị, Quyết định, Kế hoạch của Trung ương và địa phương. Đặc biệt là thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 44-CT/TW, ngày 20/7/2010 của Ban Bí thư và Quyết định số 366/QĐ-TTg, ngày 14/3/2011 của Thủ tướng Chính phủ về Công tác Nhân quyền trong tình hình mới.

Ban Chỉ đạo phòng chống khủng bố và Nhân quyền tỉnh Điện Biên cũng đã phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy để định hướng tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội, luôn cập nhật và đổi mới nâng cao hiệu quả hoạt động công tác tuyên truyền về Nhân quyền trong tình hình mới, tập trung tuyên truyền các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng vào cuộc sống của các cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tuyên truyền thể hiện đa lĩnh vực và toàn toàn diện, bám sát thực tiễn của cuộc sống, của mỗi địa phương đơn vị; kết hợp chặt chẽ giữa tuyên truyền với giáo dục chính trị tư tưởng; hình thức, biện pháp tuyên truyền phong phú, đa dạng; Trong năm Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh đã đăng tải phát sóng 445 tin, bài, phóng sự về công tác Nhân quyền. Phần lớn các tin bài về Nhân quyền đều được biên tập, biên dịch sang tiếng Mông, tiếng Thái để để đồng bào các dân tộc thiểu số dễ hiếu và tiếp thu các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, nhân quyền và tôn giáo; Thực hiện phát sóng 6 chuyên mục Điện Biên làm theo Bác; 6 chuyên mục Việc tốt quanh ta. Phối hợp với Công an tỉnh thực hiện 24 chuyên mục An ninh Điện Biên; Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh thực hiện 12 chuyên mục Vì chủ quyền an ninh biên giới; Ủy Ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh thực hiện 6 chuyên mục Đại Đoàn kết; Ban Dân tộc tỉnh thực hiện 6 chuyên mục Dân tộc và phát triển…

Do làm tốt thông tin, tuyên truyền về công tác Nhân quyền tại các địa phương, đơn vị nên được người dân ghi nhận, đánh giá cao; quyền của các nhóm dễ bị tổn thương như: phụ nữ, trẻ em, người cao tuổi ngày càng được quan tâm, chú trọng. Trong đó, quyền con người được đảm bảo trên tất cả các lĩnh vực dân tộc, tôn giáo.., đời sống của đồng bào các dân tộc thiểu số ngày càng được cải thiện.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.600.836
    Online: 34