Ngày 15/10/2019, UBND tỉnh Điện Biên ban hành các Quyết định 990/QĐ-UBND và 992/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh và Ban Quản lý Di tích tỉnh Điện Biên trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Theo đó, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh được thành lập trên cơ sở hợp nhất ba trung tâm gồm: Trung tâm Văn hóa, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng, Trung tâm Phát hành sách. Đối với Ban Quản lý Di tích là đơn vị sự nghiệp công lập có thu, tự đảm bảo một phần kinh phí hoạt động thường xuyên, quản lý toàn bộ di tích, danh lam thắng cảnh trên địa bàn tỉnh Điện Biên (trước đây thuộc chức năng, nhiệm vụ của Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ và Bảo tàng tỉnh).

Hiện nay Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang gấp rút sát nhập, hoàn thiện các nội dung có liên quan như: Trụ sở làm việc, cơ sở vật chất, cơ cấu tổ chức, sắp xếp bộ máy, biên chế, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ… để bước đầu ổn định, các đơn vị mới thành lập có thể đi vào hoạt động từ đầu năm 2020.

Như vậy, tính đến thời điểm này Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có 8 đơn vị trực thuộc bao gồm: Bảo tàng Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ, Bảo tàng tỉnh, Đoàn Nghệ thuật, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao, Trung tâm Thông tin Xúc tiến Du lịch, Thư viện tỉnh, Trung tâm Văn hóa, Điện ảnh, Ban Quản lý Di tích; giảm 01 đơn vị so với trước đó./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.946.536
    Online: 69