Di tích chiến trường Điện Biên Phủ là di tích cấp quốc gia đặc biệt trong những năm gần đây đã trở thành điểm đến ưa thích của đông đảo nhân dân cả nước và khách du lịch quốc tế.

Từ giữa năm 2013 giá vé tham quan mỗi điểm di tích là 15.000đồng/người/lượt theo Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 27 tháng 5 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, đến 13/7/2017, HĐND tỉnh đã điều chỉnh một số nội dung liên quan đến đối tượng tham quan tại Nghị quyết 61/2017/NQ-HĐND. Theo đó, sẽ thực hiện miễn hoặc giảm phí tham quan Di tích lịch sử do địa phương quan lý đối với một số đối tượng như sau:

- Giảm thu 50% đối với:

+ Người cao tuổi;

+ Người khuyết tật.

- Miễn thu đối với các đối tượng là:

+ Cựu chiến binh, người có công với cách mạng;

+ Người khuyết tật đặc biệt nặng;

+ Học sinh, sinh viên tại các trường, các chiến sỹ trong lực lượng vũ trang được tổ chức đi nghiên cứu, thực tế;

+ Người dưới 18 tuổi.

Để không mất quyền lợi khi tới tham quan các di tích chiến trường Điện Biên Phủ trong diện miễn hoặc giảm phí tham quan, đề nghị quý khách xuất trình các loại giấy tờ có liên quan như Thẻ hội người cao tuổi, Thẻ cựu chiến binh hoặc tương đương; Thẻ học sinh (hoặc giấy chứng minh nhân dân) với người dưới 18 tuổi; Giấy giới thiệu của nhà trường hoặc cơ quan, tổ chức cho sinh viên, chiến sỹ trong lực lượng vũ trang đi nghiên cứu, thực tế.

Các đoàn khi tới tham quan nên liên hệ đăng ký tham quan và thuyết minh viên để được hướng dẫn, giới thiệu đầy đủ, trọn vẹn giúp chuyến tham quan hiệu quả, có ý nghĩa.

Chi tiết xin liên hệ số điện thoại: 0215.3.831.341

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.928.880
    Online: 66