Trong các ngày từ 20 đến 23/8/2019, Hội đồng Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức hội nghị tập huấn “Nâng cao trình độ nhận thức và năng lực lãnh đạo, quản lý văn học, nghệ thuật” tại Đồ Sơm, Hải phòng cho gần 250 học viên là đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người hoạt động lý luận, phê bình VHNT tại 29 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc, các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương, các cơ quan báo chí, trường đại học, cao đẳng khối văn hóa, nghệ thuật.

Tham gia Hội nghị Đoàn tỉnh Điện Biên có 06 học viên là cán bộ, chuyên viên thuộc Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh.

Tại Hội nghị, các học viên được nghe các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương trực tiếp truyền đạt các chuyên đề, gồm: tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT; kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; đồng thời, nghe lãnh đạo, một số hội nghệ thuật chuyên ngành truyền đạt các nội dung: tình hình sân khấu, điện ảnh hiện nay - vấn đề và giải pháp; định hướng xây dựng và phát triển lý luận VHNT. 

Đồng chí PGS.TS Nguyễn Thế Kỷ, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương, Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam cũng nhấn mạnh đây là hoạt động chuyên môn giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý và những người làm công tác lý luận phê bình VHNT củng cố, nắm vững quan điểm, đường lối phát triển văn hóa, VHNT của Đảng, Nhà nước ta; nắm bắt thực tiễn đời sống văn hóa, VHNT nói chung, thực tại đời sống phát triển lý luận, phê bình VHNT nói riêng nhằm nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh chống quan điểm sai trái trong lĩnh vực VHNT. Đồng thời, vận dụng vào thực tiễn công tác, nâng cao khả năng xử lý các vấn đề nảy sinh trong đời sống VHNT ở các địa phương, cơ quan, đơn vị, góp phần làm lành mạnh văn hóa, VHNT của đất nước, địa phương trong thời kỳ mới.

Kết thúc Hội nghị các học viên cùng trao đổi, thảo luận, đưa ra một số vấn đề khó khăn và giải pháp trong thực tiễn công tác và nhận chứng chỉ của Hội đồng Lý luận, phê bình VHNT Trung ương. Trong khuôn khổ Hội nghị các học viên đi tham quan, thực tế tại Di tích lịch sử, văn hóa trên địa bàn thành phố Hải Phòng./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.030.150
    Online: 47