Sáng ngày 10/12, tại Trung tâm Hội nghị - Văn hóa tỉnh diễn ra phiên làm việc chính thức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III, năm 2019. Thứ trưởng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lê Sơn Hải dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội còn có các đồng chí: Trần Văn Sơn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; Lò Văn Muôn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Giàng Thị Hoa - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mùa A Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh cùng 250 đại biểu đại diện cho 19 dân tộc anh em sinh sống trên địa bàn tỉnh.

Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số lần thứ III, năm 2019 tiến hành trong bối cảnh Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đang ra sức thi đua, quyết tâm thực hiện thắng lợi tất cả các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIII đề ra, đó là "Phấn đấu xây dựng Điện Biên thành tỉnh phát triển trung bình trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”. 

Việc triển khai thực hiện các chương trình, dự án và chính sách cho đồng bào Dân tộc thiểu số trong những năm qua đảm bảo dân chủ, công khai, minh bạch. Diện mạo nông thôn vùng đồng bào Dân tộc thiểu số nhất là vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, biên giới của tỉnh có những chuyển biến tích cực; đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm đáng kể; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được đầu tư; lĩnh vực giáo dục đào tạo đạt nhiều kết quả tích cực đã góp phần tăng tỉ lệ học sinh đến trường, đội ngũ trí thức là người Dân tộc thiểu số ngày càng tăng cao, góp phần tạo nguồn cho đội ngũ cán bộ cấp xã, cấp huyện và cấp tỉnh là người Dân tộc thiểu số. Công tác chăm sóc sức khỏe cho đồng bào ngày càng tốt hơn; bản sắc văn hóa các dân tộc được bảo tồn và phát huy; củng cố khối đại đoàn kết dân tộc và niềm tin của đồng bào các dân tộc đối với sự lãnh đạo của Đảng Nhà nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc hội Lê Sơn Hải và đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn đều biểu dương, ghi nhận sự cố gắng vươn lên và những kết quả mà cấp uỷ, chính quyền và đồng bào các dân tộc thiểu số trong tỉnh đã đạt được trong thời gian qua. Đồng chí  Bí thư Tỉnh ủy Trần Văn Sơn khẳng định: Đại hội đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh Điện Biên lần thứ III, là dịp ghi nhận công lao đóng góp to lớn của đồng bào các dân tộc thiểu số trong công cuộc xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế - xã hội; tổng kết đánh giá thành tựu và kết quả đạt được. Đồng thời hoạch định chủ trương, chính sách, xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác dân tộc trong thời gian tới. Đồng chí tin tưởng rằng, đồng bào các Dân tộc thiểu số trong tỉnh sẽ tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, phấn đấu thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Điện Biên ngày càng phát triển, giàu mạnh.

Nhân dịp này, Ủy ban Dân tộc tặng Bằng khen cho 5 tập thể và 20 cá nhân; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 4 tập thể và 10 cá nhân; Ban Dân tộc tỉnh tặng Giấy khen cho 30 cá nhân có nhiều thành tích trong công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, đại hội đã bầu ra 42 đại biểu tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc các Dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 và thông qua Quyết tâm thư của Đại hội, trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ và 5 nhóm chỉ tiêu cụ thể./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.600.920
    Online: 29