Ngày 04/11, Đoàn kiểm tra phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" (TD ĐKXD ĐSVH) tỉnh Điện Biên do đồng chí Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch làm trưởng đoàn cùng một số thành viên là các ngành trong BCĐ phong trào đến làm việc tại huyện Mường Chà.

Trong chuyến công tác lần này, đoàn kiểm tra nắm bắt về việc triển khai thực hiện phong trào như: công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai phong trào; tình hình hoạt động của BCĐ phong trào - kết quả hoạt động của các thành viên; kết qủa thực hiện phong trào "TD ĐKXD ĐSVH"; những khó khăn vướng mắc và đề xuất, kiến nghị của cơ sở.

Theo đó, báo cáo kết qủa thực hiện phong trào TD ĐKXD ĐSVH  của BCĐ phong trào huyện Mường Chà đã nêu rõ: Trong năm Ban chỉ đạo phong trào "TDĐKXD ĐSVH" của huyện đã thực hiện theo đúng chức năng nhiệm vụ được phân công, phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, vận động các thôn bản, tổ dân phố và các hộ gia đình đăng ký xây dựng các danh hiệu văn hóa, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; tuyền truyền giáo dục, nâng cao cảnh giác, chủ động phòng ngừa trong việc đấu tranh chống xâm nhập các sản phẩm văn hóa độc hại...vận động nhân dân tích cực tham gia phong trào xóa đói giảm nghèo vươn lên làm giàu chính đáng; xây dựng các câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, trường học thân thiện, học sinh tích cực; tích cực tham gia phòng chống ma túy và các tệ nạn xã hội, xây dựng gương người tốt việc tốt các điển hình tiên tiến.

Đến nay toàn huyện có 400 mô hình sản xuất, kinh doanh giỏi và có nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong phong trào thi đua. Số hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa năm 2018 là 4.451/4.360 hộ; 54/71 thôn, bản, tổ dân phố đạt văn hóa; 106/111cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 01 "xã đạt chuẩn  văn hóa nông thôn mới", "Thị trấn văn minh đô thị". Năm 2019 có 5.848/5.429 hộ đăng ký gia đình đạt văn hóa; 99/95 bản, tổ dân phố dăng ký bản, tổ dân phố văn hóa; 115/115 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đăng ký đạt danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; 5/5 xã, thị trấn đăng ký đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Phong trào văn hóa, văn nghệ quần chúng được quan tâm phát triển sâu rộng có hiệu quả, duy trì 108 đội văn nghệ quần chúng cơ sở, 46 CLB thể dục thể thao hoạt động thường xuyên phục vụ các sự kiện chính trị của huyện. Tính đến nay toàn huyện có 42 nhà văn hóa trong đó 01 Trung tâm hội nghị văn hóa, 10 nhà văn hóa cấp xã, 31 nhà văn hóa bản, tổ dân phố. Các thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao được phát huy có hiệu quả....

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Đoàn Văn Chì đã biểu dương những kết quả mà BCĐ phong trào của huyện đã đạt được đồng thời nêu ra một số nhiệm vụ để các thành viên trong BCĐ phong trào phối hợp thực hiện đạt kết quả cao hơn nữa trong những năm tiếp theo.

Trong chương trình công tác, trước đó sáng ngày 04/11 đoàn kiểm tra đã đến kiểm tra công tác xây dựng phong trào TD ĐKXD ĐSVH xã Sa Lông và đi thực tế kiểm tra thiết chế văn hóa tại bản Sa Lông 1, xã Sa Lông.

Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.571.922
    Online: 20