BẢO TÀNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014;

Căn cứ Quyết định số 176/QĐ-BTT ngày 28/11/2019 của Bảo tàng tỉnh Điện Biên về việc phê duyệt kết quả chào hàng cạnh tranh gói thầu: Lắp đặt camera, thiết bị cảnh báo an ninh bảo vệ hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và trụ sở II - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;

Bảo tàng tỉnh Điện Biên thông báo:

1. Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ 360 là đơn vị trúng thầu Gói thầu: Lắp đặt camera, thiết bị cảnh báo an ninh bảo vệ hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và trụ sở II - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên;

- Giá trúng thầu:

+ Bằng số: 198.000.000 đồng (đã bao gồm thuế)

+ Bằng chữ: Một trăm chín mươi tám triệu đồng chẵn./.

- Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói

- Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày

2. Yêu cầu đại diện đơn vị trúng thầu Công ty TNHH Giải pháp và Công nghệ 360 đến Bảo tàng tỉnh Điện Biên trong giờ hành chính ngày 29/11/2019 để ký hợp đồng./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.671.477
Online: 2