Bên mời thầu: Bảo tàng tỉnh Điện Biên

Địa chỉ: Phố 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

Điện thoại: 02315.3.826.298

Thông báo mời chào hàng với nội dung sau:

1. Tên gói thầu: Lắp đặt camera, thiết bị cảnh báo an ninh bảo vệ hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và trụ sở II - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Loại gói thầu: Phi tư vấn      

Nội dung chính của gói thầu: Lắp đặt camera, thiết bị cảnh báo an ninh bảo vệ hiện vật tại Bảo tàng tỉnh và trụ sở II - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên

Thời gian thực hiện hợp đồng: 10 ngày kể từ khi hợp đồng được ký kết

2. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước.

3. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi hồ sơ;

5. Thời gian phát hành hồ sơ yêu cầu Báo giá: từ 14giờ00 ngày 20 tháng 11 năm 2019 đến trước 10giờ 30 phút ngày 27 tháng 11 năm 2019. 

6. Địa chỉ phát hành Hồ sơ: Bảo tàng tỉnh Điện Biên, Phố 9, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên

7. Giá bán 01 bộ hồ sơ yêu cầu báo giá:   0 VNĐ

8. Bảo đảm dự thầu: Không

9. Thời điểm đóng thầu: 8 giờ 30, ngày 27 tháng 11 năm 2019

10. Thời điểm mở thầu: 9 giờ 00, ngày 27 tháng 11 năm 2019

Kính mời các nhà thầu quan tâm, nộp hồ sơ báo giá. Trân trọng cảm ơn./.   


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.671.406
Online: 43