Ngày 17/9/2019, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 1884/SVHTTDL-VP về việc thực hiện tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Theo đó, nhằm nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp các tổ chức, cá nhân tiếp cận và tích cực sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong thực hiện các thủ tục hành chính (TTHC) thuộc lĩnh vực quản lý của ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã triển khai tuyên truyền, phổ biến đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động và nhân dân về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, bằng các hình thức như:

Thực hiện tuyên truyền thông qua các hoạt động chuyên môn của đơn vị; Xây dựng chương trình thông tin lưu động tổng hợp tuyên truyền ở cơ sở, trong đó tập trung tuyên truyền để người dân biết và thực hiện dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết các TTHC thuộc lĩnh vực quản lý của Sở; Treo biển tuyên truyền về Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả; phát tờ rời, tờ gấp đến các tổ chức, cá nhân, ngay sau khi được Sở Thông tin và Truyền thông cung cấp; Thực hiện rà soát các TTHC đã đăng trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh, kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung trình tự, nội dung TTHC khi có thay đổi; đề xuất bổ sung dịch vụ công mức độ 3, 4 đối với một số TTHC thường xuyên phát sinh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở nhằm tăng số lượng TTHC phát sinh trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

Ngoài ra, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch khuyến khích công chức, viên chức, người lao động và nhân dân truy cập kênh “HÀNH CHÍNH CÔNG ĐIỆN BIÊN” trên mạng Youtube để được hướng dẫn chi tiết cách thức nộp hồ sơ giải quyết TTHC trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.766.925
    Online: 47