Nhằm tiếp tục bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch, thúc đầy kinh tế - xã hội, chương trình giao lưu văn hóa dân tộc Mông huyện Điện Biên sẽ được tổ chức từ ngày 5 đến 10/12 tại bản Loọng Luông, xã Mường Phăng, huyện Điện Biên.

Sẽ có khoảng hơn 200 nghệ nhân, diễn viên, vận động viên dân tộc Mông thuộc 12 xã trên địa bàn huyện tham gia giao lưu các nội dung trong khuôn khổ chương trình giao lưu.

Các hoạt động chính sẽ diễn ra, bao gồm: các hoạt động cộng đồng (Ném Pa Pao, múa khèn, múa ô, hát dân ca, nhạc cụ dân tộc); giao lưu văn hóa, văn nghệ; thi đấu thể thao, trò chơi dân gian (Kéo co, Giã bánh Dày, Tù lu, Hát ống, hát lấy hơi dài); trưng bày các gian hàng trình diễn kĩ năng và trưng bày sản phẩm nghề truyền thống (Rèn, Đan lát, Dệt vải lanh).

Chương trình giao lưu là hoạt động thiết thực tiếp tục thực hiện Nghị quyết trung ương 5, khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam “Tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc”; Nghị quyết trung ương 9, khóa XI về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.829.809
    Online: 19