Với mục tiêu bảo vệ Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ bền vững, lâu dài, đồng thời tạo ra sản phẩm du lịch mang đậm đặc trưng lịch sử và văn hóa vùng Tây Bắc, có sức hấp dẫn và cạnh tranh cao; từng bước đưa Điện Biên trở thành một trong những trung tâm du lịch trọng điểm về du lịch lịch sử, văn hóa, sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng của khu vực Trung du miền núi phía Bắc; năm 2015, Tỉnh ủy Điện Biên đã đăng ký với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng báo cáo xin ý kiến về Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di tích Quốc gia đặc biệt chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch đến năm 2025 (sau đổi thành Đề án “Bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ đến năm 2030”).

Thực hiện chủ trương này của Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên giao nhiệm vụ cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tham mưu xây dựng Đề án để Ban cán sự Đảng UBND tỉnh  báo cáo Ban Thường vụ tỉnh ủy.

Thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh giao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Quyết định số 350/QĐ-SVHTTDL, ngày 08/3/2016 về việc thành lập Tổ xây dựng Đề án Bảo tồn và phát huy giá trị di tích quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ gắn với phát triển du lịch đến năm 2025”, gồm 11 cán bộ, công chức thuộc Sở, do đồng chí Đào Ngọc Lượng - Phó Giám đốc Sở làm Tổ trưởng; đồng chí Trần Minh Thư - Trưởng phòng Di sản văn hóa - Tổ Phó. Thời hạn Sở giao hoàn thành trước quý II/2016.

Trải qua thời gian tương đối dài (khoảng ba năm) xây dựng, xin ý kiến các sở, ngành, của tỉnh, rồi xin ý kiến các Bộ, ngành trung ương, tiếp đến tổ chức báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ, sau đó quay lại hoàn thiện, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Ngày 05/3/2019, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cùng với lãnh đạo UBND tỉnh và lãnh đạo một số Sở, ngành trực tiếp báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương tại Hà Nội; tại cuộc họp, Bộ Chính trị, Ban bí thư đã đánh giá, ghi nhận sự chuẩn bị chu đáo của tỉnh, đồng thời nhất trí cho phép triển khai thực hiện Đề án và dự án Đền thờ tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Điện Biên Phủ.

Căn cứ ý kiến của Ban Bí thư tại Văn bản số 9003-CV/VPTW ngày 09/3/2019 của Văn phòng Trung ương Đảng; chỉ đạo của UBND tỉnh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục hoàn thiện tham mưu cho UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tuy nhiên do một số lý do liên quan đến cơ sở pháp lý, Thủ tướng Chính phủ không ban hành quyết định phê duyệt Đề án và ngày 02/10/2019, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành văn bản số 1220/TTg-KGVX về việc triển khai công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt chiến trường Điện Biên Phủ.

Nhìn lại quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ xây dựng đề án, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND và UBND tỉnh, sự phối hợp chặt chẽ của các đồng chí lãnh đạo các Sở, ngành, đoàn thể và UBND các huyện, thị xã, thành phố, đến thời điểm này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã hoàn thành nhiệm vụ được UBND tỉnh giao.

Trong thời gian tới, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư và Thủ tướng Chính phủ, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch sẽ tham mưu cho UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho các Sở ngành, địa phương liên quan tổ chức phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ của Đề án đã đề ra./.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.843.772
    Online: 32