Sáng 8/10, tại Thủ đô Hà Nội, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và UBND tỉnh Điện Biên đã phối hợp tổ chức Họp báo thông tin về Ngày hội Văn hóa Dân tộc Thái toàn quốc lần thứ II, năm 2019 sẽ được diễn ra tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên.

Đây là sự kiện có ý nghĩa chính trị, văn hóa xã hội sâu sắc, góp phần hiện thực hóa các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân tộc và văn hóa trong giai đoạn hiện nay. Qua đó, nhằm tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc; tôn vinh, phát huy những giá trị bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc Thái trên cả nước; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc Thái và cộng đồng 54 dân tộc, góp phần “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”, “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

Ngày hội sẽ diễn ra từ ngày 18 đến 20/10 với nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc như Liên hoan văn nghệ quần chúng, trình diễn trang phục dân tộc Thái; Trình diễn, giới thiệu nghi thức sinh hoạt văn hóa; Trưng bày giới thiệu, quảng bá sản phẩm văn hóa và du lịch; Trình diễn nghệ thuật xòe Thái; Trình diễn dệt thổ cẩm, thêu khăn piêu dân tộc Thái; Trưng bày, Triển lãm đặc trưng văn hóa dân tộc Thái; Các  hoạt động thể thao dân tộc Thái với các môn thể thao: Tó sáng, tó má lẹ, đi cà kheo, tung còn, bắn nỏ, kéo co; các hoạt động Du lịch.

Tại buổi họp báo, Ông Đoàn Văn Chì - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên đã thông tin những nội dung cơ bản về Ngày hội tới các cơ quan truyền thông, báo chí . Cho tới thời điểm này, công tác chuẩn bị cho Ngày hội đã được các ban, ngành của tỉnh về cơ bản đã hoàn tất./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.016.383
    Online: 52