Để triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 2019 có chất lượng, thiết thực, hiệu quả, ngày 28/8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Công văn số 1778/SVHTTDL-VP gửi các phòng, đơn vị trực thuộc Sở về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019.

Tổ chức tuyên truyền, quán triệt, phổ biến sâu rộng cho công chức, viên chức, người lao động về các chính sách, quy định mới, nhất là nội dung các văn bản Luật được Quốc hội thông qua trong năm 2019; phổ biến, thông tin về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính; tập trung phổ biến, tuyên truyền về quyền, lợi ích hợp pháp của người dân, doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, lãng phí, khiếu nại, tố cáo; chống bạo lực gia đình, tội phạm, các tệ nạn xã hội...

Tập trung giáo dục ý thức và lợi ích của việc tuân thủ, chấp hành Hiến pháp và pháp luật gắn với giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; tăng cường kỷ cương hành chính, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong thực thi công vụ, nâng cao trách nhiệm, tinh thần phục vụ nhân dân; tôn vinh, nhân rộng gương người tốt, việc tốt, điển hình trong xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật; phê phán, đấu tranh với hành vi vi phạm pháp luật.

Củng cố, duy trì hoạt động của Tủ sách pháp luật, cập nhật, bổ sung thêm các loại sách, báo, tạp chí, đặc biệt là các sách chính trị, pháp luật chuyên ngành để công chức, viên chức tự nghiên cứu, trau dồi kiến thức, nâng cao năng lực tham mưu, khả năng hiểu biết và thực thi pháp luật.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật năm 2019 được tổ chức triển khai dưới các hình thức cụ thể như: Tổ chức lồng ghép công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật với các hoạt động sự nghiệp tại cơ sở như: Phát hành phim và chiếu bóng, phát hành sách và văn hóa phẩm, thông tin lưu động tổng hợp, thư viện...; tăng cường viết các tin, bài, ảnh đăng tải tại chuyên mục tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trên Cổng thông tin điện tử của Sở; khuyến khích, vận động công chức, viên chức, người lao động tiếp tục tham gia hưởng ứng Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật trực tuyến" năm 2019; tổ chức căng treo khẩu hiệu tuyên truyền tại trụ sở 1 và các đơn vị.

Mong toàn thể công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành nhiệt tình tham gia các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2019.


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.635.645
    Online: 13