Ngày 26/9, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức khai giảng Lớp tập huấn Nâng cao nhận thức cộng đồng về phát triển du lịch năm 2019 tại Điện Biên Đông.

Tham gia lớp tập huấn có 32 học viên là Bí thư chi bộ, trưởng bản, một số hộ dân ở bản có điều kiện tổ chức các hoạt động du lịch cộng đồng; cán bộ văn hóa các xã trên địa bàn huyện; viên chức phòng Văn hóa và Thông tin huyện Điện Biên Đông.

Các nội dung được Giảng viên, Thạc sỹ Trần Thu Phương - Trưởng Bộ môn Quản trị Du lịch, Khoa Du lịch, Trường Đại học Mở Hà Nội giới thiệu và giảng dạy với những nội dung thiết thực như: Giới thiệu về du lịch và du lịch cộng đồng; Những lợi ích của du lịch cộng đồng đối với địa phương; Những nguyên tắc phát triển du lịch cộng đồng; Các bên tham gia và vai trò của mỗi bên trong phát triển du lịch cộng đồng; Những điều kiện cần thiết để phát triển du lịch cộng đồng; Các sản phẩm du lịch cộng đồng và Các năng lực cần thiết cho người dân để phát triển du lịch cộng đồng; Khảo sát thực tế tại địa phương.

Thông qua lớp tập huấn nhằm nâng cao nhận thức và cung cấp những kiến thức, kỹ năng cơ bản về phát triển du lịch cộng đồng cho người dân trên địa bàn huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên; hướng tới phát triển loại hình du lịch cộng đồng trên địa bàn huyện đáp ứng các nhu cầu của khách du lịch phù hợp với tình hình thực tế tại địa phương.

Lớp tập huấn diễn ra từ ngày 26/9 đến ngày 28/9. Kết thúc tập huấn các học viên được nhận chứng nhận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.604
    Online: 62