Trong khuôn khổ Ngày hội văn hóa dân tộc Thái toàn quốc lần thứ II tổ chức tại tỉnh Điện Biên từ ngày 18 - 20/10, Bảo tàng tỉnh đã tham gia trưng bày triển lãm chuyên đề “Bản sắc văn hóa dân tộc Thái tỉnh Điện Biên", giới thiệu, trình diễn nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Thái: nghề dệt vải, quay sợi và thêu hoa văn trên khăn Piêu.

Triển lãm gồm 2 phần:

Phần 1: Mô phỏng không gian sinh hoạt bên trong ngôi nhà của đồng bào dân tộc Thái, phản ánh đời sống sinh hoạt của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Điện Biên.

Phần 2: Nghệ nhân trình diễn các nghề thủ công truyền thống của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Điện Biên như: nghề dệt vải, quay sợi và thêu hoa văn trên khăn piêu.

Triển lãm đã thể hiện được những nét văn hoá đặc trưng của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Điện Biên thông qua những hình ảnh về đời sống văn hóa vật thể và phi vật thể nhằm giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa của dân tộc Thái trong nền văn hóa thống nhất mà đa dạng. Đồng thời tăng cường giao lưu văn hoá, học tập trao đổi kinh nghiệm, nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và đồng bào các dân tộc về ý thức trách nhiệm của mình trong việc xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của đất nước.

Triển lãm còn là cầu nối nhằm quảng bá, giới thiệu những nét văn hóa độc đáo của đồng bào dân tộc Thái tỉnh Điện Biên với du khách trong và ngoài nước, đồng thời là cơ hội giao lưu văn hóa dân tộc giữa tỉnh Điện Biên với các tỉnh bạn tham gia Ngày hội./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 7.824.372
    Online: 17