A. Thông tin chung:

1. Tên cơ quan đăng ký thông báo: Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

- Địa chỉ: Tổ 16, Phường Mường Thanh, TP. Điện Biên Phủ, Tỉnh Điện Biên

- Điện thoại: 0215.3824.874

2. Tên chủ đầu tư: Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên

3. Tên gói thầu đăng ký thông báo mời chào hàng:  Gói thầu Dịch vụ Sản xuất, vận chuyển, Lắp đặt, thiết kế sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led phục vụ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019.

B. Nội dung thông báo mời chào hàng:

1. Tên gói thầu: Dịch vụ sản xuất, vận chuyển, lắp đặt, thiết kế sân khấu, thiết bị âm thanh, ánh sáng, màn hình Led phục vụ Ngày hội Văn hóa dân tộc Thái lần thứ II tại tỉnh Điện Biên, năm 2019.

2. Nguồn vốn: Nguồn kinh phí không tự chủ năm 2019.

3. Hình thức đấu thầu: Chào hàng cạnh tranh rút gọn.

4. Hồ sơ yêu cầu gói thầu trên được phát hành miễn phí:

Bắt đầu từ  7 giờ 00 ngày 16/9/2019 (trong giờ hành chính) tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên; Địa chỉ: Phố 16, phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên - Tel: 0215.3824.874.

Các nhà thầu quan tâm đến gói thầu tìm hiểu thông tin trên trang thông tin điện tử của Sở Văn hóa, Thể thao và du lịch tỉnh Điện Biên: (địa chỉ: http://svhttdldienbien.gov.vn);

 5. Địa chỉ nhận hồ sơ yêu cầu: Phòng Kế toán; Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên; Số điện thoại: 0215.3824.874.

6. Thời điểm đóng thầu: 16 giờ 00, ngày 23/9/2019 tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên;

7. Hồ sơ đề xuất của nhà thầu sẽ được mở công khai vào lúc 16 giờ 30 ngày  23/9/2018 tại Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên trân trọng kính mời các nhà thầu tham dự gói thầu chào hàng cạnh tranh rút gọn vào thời gian và địa điểm nêu trên.

Đoàn Nghệ thuật tỉnh Điện Biên trân trọng thông báo.

 

Điện Biên,  ngày 15 tháng 9 năm 2019

TRƯỞNG ĐOÀN

 

 (Đã ký)

 

 

Điêu Thị Thực

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.705.040
Online: 57