UBND tỉnh Điện Biên vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với chủ đề “Hành động địa phương, tác động toàn cầu”.

Chiến dịch Clean up the world (Làm cho thế giới sạch hơn) là sự kiện lớn, do Australia khởi xướng từ năm 1993, được Chương trình Môi trường Liên hợp quốc (UNEP) phát động trên phạm vi toàn cầu, thu hút được sự quan tâm của công chúng, nhằm làm tăng sự quan tâm của cộng đồng tới môi trường. Chương trình cũng mong muốn các cá nhân và tổ chức cùng nhau đóng góp vào việc bảo vệ môi trường như thu gom, dọn dẹp rác thải, thu gom chai lọ nhựa, công tác tái chế,.... ngay tại nhà hoặc nơi xung quanh môi trường sống, và làm. Các hoạt động chính vì môi trường sẽ diễn ra trong tuần lễ thứ ba của tháng 9.

Vấn đề giải quyết vấn nạn rác thải, là nhiệm vụ quan trọng để làm sạch môi trường ở mọi quốc gia. Việt Nam cũng không nằm ngoại lệ, việc tăng trưởng dân số một cách nhanh chóng khiến rác thải phát sinh lớn. Việt Nam đã tích cực tham gia ngay từ những năm 1994, với mong muốn bảo vệ, giữ gìn môi trường sống. Nhiệm vụ là làm sao giải quyết lượng rác thải phát sinh, nhưng đồng thời cũng phải đáp ứng nhu cầu phát triển trong giai đoạn mới.

Theo đó, các hoạt động tuyên truyền Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn năm 2019 với tỉnh Điện Biên bao gồm: Treo băng rôn, pa nô, áp phích về chủ đề bảo vệ tài nguyên và môi trường; xây dựng nông thôn mới xanh – sạch – đẹp; diễu hành, cổ động bảo vệ môi trường; phát động và duy trì các phong trào bảo vệ môi trường trong toàn tỉnh; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng khác.

Với ý nghĩa tích cực của chiến dịch, góp phần nâng cao nhận thức trong việc bảo vệ môi trường, huy động sự tham gia của toàn xã hội bằng các hành động cụ thể, thiết thực./.

 

 

 

 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.675.968
    Online: 58