Từ ngày 10 đến 13/9, Thư viện tỉnh tổ chức đưa xe thư viện lưu động đa phương tiện đến Đồn Biên phòng cửa khẩu Quốc tế Tây Trang, Đồn Biên phòng Pa Thơm, huyện Điện Biên phục vụ lưu động, luân chuyển sách báo.

Đây là một trong những hoạt động thường niên của Thư viện tỉnh thực hiện Chương trình phối hợp số 826/CTrPH-VH-BP, ngày 07/7/2014 về việc "Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trên các tuyến biên giới tỉnh Điện Biên, giai đoạn 2014-2020".

Nhằm đáp ứng nhu cầu tìm hiểu, tra cứu, học tập, giải trí của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên địa bàn Đồn Biên phòng đóng quân, Thư viện tỉnh đã lựa chọn mang đến giới thiệu những cuốn sách có nội dung phong phú ca ngợi về Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, con người và truyền thống đấu tranh giải phóng dân tộc của dân tộc ta qua 02 thời kỳ kháng chiến.

Thông qua hoạt động này, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nhằm phát triển văn hóa đọc, phục vụ nhu cầu học tập suốt đời của cán bộ chiến sỹ nơi đây. Qua đó góp phần nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho cán bộ chiến sỹ và mọi tầng lớp Nhân dân nơi Đồn Biên phòng đóng quân trên địa bàn, góp phần chung tay xây dựng "Điểm sáng văn hóa" ở khu vực biên giới, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới của Tổ quốc.

Trong chuyến công tác này Thư viện tỉnh đã trao tặng mỗi Đồn 100 cuốn sách cho cán bộ, chiến sỹ nơi biên giới./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.764.059
    Online: 41