Trong những năm qua, được sự quan tâm của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh, các cấp chính quyền địa phương và các Sở, ban, ngành, công tác quản lý, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Một số điểm di tích thành phần tiêu biểu đã được trùng tu tôn tạo, trở thành sản phẩm du lịch đặc biệt của Điện Biên, góp phần không nhỏ vào việc phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, hiện nay còn một số địa điểm mang dấu ấn di tích chưa được khảo sát, nghiên cứu, lập hồ sơ khoa học để xếp hạng, bổ sung vào danh mục các điểm di tích thành phần thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ. Theo thời gian, các cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, những người am hiểu về Chiến thắng Điện Biên Phủ gắn với địa điểm của di tích chiến trường Điện Biên Phủ ngày càng ít do tuổi cao, sức yếu. Do vậy, việc nghiên cứu, khảo sát, tìm kiếm những địa điểm di tích thành phẩn bổ sung vào di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ là cấp bách và rất cần thiết.

Ngày 06/8/2019 Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ban hành Tờ trình số 1617/TTr-SVHTTDL gửi Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc xin chủ trương nghiên cứu, khảo sát và tìm kiếm các điểm di tích thành phần bổ sung vào di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đồng ý tại Văn bản số 2384/UBND-KGVX ngày 15/8/2019. Theo đó Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên đã giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, xây dựng kế hoạch, phối hợp với các Sở, ngành, đơn vị có liên quan xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành,

Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ là một trong mười di tích Quốc gia đặc biệt quan trọng được xếp hạng đầu tiên trong cả nước tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg, ngày 12/8/2009 với 22 điểm di tích thành phần, nằm trên địa bàn các huyện Tuần Giáo, Điện Biên và thành phố Điện Biên Phủ. Ngày 23/12/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 2367/QĐ-TTg, phê duyệt bổ sung 23 điểm di tích thành phần khác nâng tổng số điểm di tích được công nhận là 45 điểm di tích. Di tích Chiến trường Điện Biên Phủ đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Hiện nay, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang xây dựng Kế hoạch khảo sát, nghiên cứu, tìm kiếm những địa điểm di tích thành phẩn bổ sung vào di tích Quốc gia đặc biệt Chiến trường Điện Biên Phủ và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian sớm nhất./.

 

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.629
    Online: 64