Chào mừng kỷ niệm 74 năm Ngày Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trung tâm Phát hành phim và Chiếu bóng tỉnh Điện Biên tổ chức chiếu phim phục vụ Nhân dân các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

Theo đó, Trung tâm đã tổ chức 01 buổi chiếu phim tại rạp và 04 buổi chiếu phim tại các đơn vị kết nghĩa từ ngày 16/8 - 5/9, phục vụ 2.650 lượt người xem. Tại các xã vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số của tỉnh, 08 đội chiếu phim lưu động thực hiện chiếu phim phục vụ nhân dân từ ngày 1-5/9, với tổng số 40 buổi, phục vụ gần 12.400 lượt khán giả.

Các phim được lựa chọn chiếu trong đợt phim như: Phim tài liệu "Huỳnh Thúc Kháng - chí sĩ yêu nước thương dân", Những chặng đường cách mạng vẻ vang", "Bản di chúc thiêng liêng"; " Những giờ phút cuối đời của Bác hồ"; "Dáng đứng Việt Nam", "Hình ảnh về đời hoạt động của Hồ Chủ Tịch", "Hồ Chí Minh chân dung một con người", "Lời thề độc lập"... phim truyện "Nhà tiên tri", "Đừng đốt", "Những người viết huyền thoại", "bản hùng ca bên sông"... Phim do Cục Điện ảnh cung cấp.

Theo lãnh đạo Trung tâm Phát hành phim và chiếu bóng, đây là đợt phim ca ngợi, tôn vinh những tấm gương chiến đấu hy sinh anh dũng trong công cuộc bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn độc lập dân tộc, qua đó góp phần  khơi dậy lòng yêu nước, truyền thống cách mạng và nêu cao lòng tự hào, tự tôn dân tộc, khát vọng hòa bình của dân tộc, củng cố, bồi đắp niềm tin của nhân dân vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tuyên truyền nội dung Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh, khẳng định ý nghĩa và giá trị lịch sử, sức sống trường tồn của bản Di chúc, ca ngợi công lao, cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với các mạng Việt Nam./.

 

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.676.028
    Online: 83