Thực hiện Kế hoạch triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và “Phòng chống bạo lực gia đình” huyện năm 2019, ngày 21/8, Phòng Văn hoá và Thông tin huyện Tuần Giáo mở lớp tập huấn nghiệp vụ xây dựng đời sống văn hóa cơ sở năm 2019 cho công chức văn hóa 19 xã, thị trấn.

Thông qua lớp tập huấn, các học viên được nghiên cứu 05 nội dung, bao gồm: Phương pháp tổ chức thực hiện thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình’ và đẩy mạnh giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình (giai đoạn 2019 - 2021); Hướng dẫn thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; Hướng dẫn xây dựng, sửa đổi, bổ sung nội dung vào quy ước của bản, khối phố; Hướng dẫn thực hiện tiêu chí văn hóa trong Bộ tiêu chí “Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao” và Quy định “Xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu”; Hướng dẫn thực hiện xét tặng danh hiệu “Gia đình văn hóa”, Bản văn hóa”, “Khối phố văn hóa” theo Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ.

Trong chương trình tập huấn đã phát 237 cuốn tài liệu truyền thông về giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Điện Biên biên soạn cho 237 bản, của 19 xã, thị trấn.

Đây là một nhiệm vụ quan trọng của ngành từ huyện đến cơ sở trong năm 2019. Các học viên tham gia lớp học đều nêu cao tinh thần trách nhiệm tham dự đầy đủ các nội dung chuyên đề, dành thời gian nghiên cứu và trao đổi thông tin, những khó khăn vướng mắc từ thực tế trong việc triển khai phong trào trên địa bàn mình hiện nay.

Qua lớp tập huấn, trên cơ sở những kiến thức đã được tiếp thu, các học viên trở về địa phương tích cực và chủ động hơn nữa trong việc đẩy mạnh các hoạt động phong trào tại địa phương, đưa hoạt động đi vào nề nếp, tạo ra sự khác biệt, chuyển biến rõ nét hơn so với trước đây; nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, thiết thực bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc trong đời sống của mỗi gia đình, cộng đồng dân cư; nhiều lễ hội truyền thống được khôi phục và phát huy, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Đồng thời nâng cao năng lực tham mưu cho các cán bộ làm công tác văn hóa xã, thị trấn; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.926.578
    Online: 55