Với lứa tuổi thiếu nhi, sách là một phương tiện đặc biệt quan trọng, tác động tích cực tới sự phát triển tư duy và nhân cách của con người. Nhằm tạo điều kiện và phục vụ nhu cầu đọc sách của các em thiếu nhi trong dịp hè hàng năm thư viện tỉnh luôn quan tâm đến việc bổ sung các loại sách thiếu nhi, có nội dung phù hợp với trình độ văn hóa và lứa tuổi các em.

Năm 2019, Thư viện tỉnh Điện Biên đã bổ sung khoảng hơn 2 nghìn bản sách thiếu nhi, trong đó chủ yếu là các loại truyện, sách khoa học đời sống, các cuốn truyện cổ tích nước ngoài, các loại sách Toán học, văn học, lịch sử, kỹ năng sống… chủ yếu là những cuốn sách có nội dung thích hợp, dễ hiểu, phù hợp với lứa tuổi nhằm giúp các em giải trí, nâng cao hiểu biết nhiều mặt, phát triển tư duy, nuôi dưỡng tâm hồn và giúp các em hình thành nhân cách sống.

Ngoài việc quan tâm đến việc bổ sung vốn tài liệu Thư viện tỉnh cũng đổi mới các thủ tục cấp, đổi thẻ, đảm bảo tiện lợi, nhanh chóng, đơn giản, để điều kiện cho các em học sinh trong việc cấp thẻ và mượn đọc tài liệu. Thư viện tỉnh đã phối hợp với một số trường học  tổ chức cấp thẻ tập thể và đưa sách phục vụ tại trường qua hình thức luân chuyển và lưu động, qua đó có thể giúp các em học sinh không có thời gian đến thư viện nhưng vẫn có thể được sử dụng tài liệu của Thư viện tỉnh trong các giờ giải lao, giờ học ngoại khóa.

 Đặc biệt, để nâng cao chất lượng phục vụ tại phòng mượn sách thiếu nhi, Thư viện tỉnh quan tâm, trú trọng bố trí thủ thư là người nhiệt tình, trách nhiệm để hướng dẫn, giúp các em lựa chọn những cuốn sách phù hợp tâm lý lứa tuổi. Hướng dẫn, định hướng, tư vấn để tuỳ theo nhu cầu, sở thích, các em có thể tự chọn được những cuốn sách mà mình yêu thích, thấy cần thiết.

Trong dịp hè thư viện phụ vụ bình quân mỗi ngày 250 - 300 thẻ chủ yếu là các em học sinh tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông.Tuy nhiên số lượng các em là THPT còn hạn chế vì nguồn vốn tài liệu mặc dù đã cố gắng xong do kinh phí còn hạn hẹp nên thư viện chưa đủ điều kiện để bổ sung thêm các loại tài liệu tham khảo, luyện thi, các tài liệu vè công nghệ thông tin để phục vụ kịp thời nhu cầu các em.

Bên cạnh đó lại chưa có phòng đọc riêng cho thiếu nhi nên việc thu hút độc giả đến thư viện cũng ảnh hưởng phần nào. Hy vọng vượt qua mọi khó khăn hiện tại, với những nỗ lực của Thư viện tỉnh trong việc phục vụ độc giả nhỏ tuổi sẽ tạo môi trường lành mạnh và bổ ích, kích thích nhu cầu đọc, tìm hiểu sách, báo cho các em học sinh, giúp các em được tiếp cận nhiều cuốn sách hay, có thêm kiến thức, mở mang tri thức, từng bước hình thành thói quen đọc sách và có những ngày hè vui tươi, bổ ích, tránh sa vào những hình thức giải trí vô bổ, không lành mạnh, giúp các em có thêm kiến thức, mở mang tri thức, phát huy truyền thống Điện biên phủ anh hùng./.

 


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Liên kết website
Thống kê: 6.766.983
Online: 24