Căn cứ Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên V/v tổ chức Giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên; hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ IV năm 2019;

Thực hiện văn bản số 1700/UBND-KGVX ngày 13/6/2019 của UBND tỉnh Điện Biên V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy,

Để nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng; triển khai cuộc thi một cách sâu rộng, thiết thực, hiệu quả, lan tỏa trong toàn ngành, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu các phòng, đơn vị trực thuộc hưởng ứng Giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên và Giải “Búa liềm vàng” lần thứ VI năm 2019, với những nội dung sau đây:

1. Mục đích, ý nghĩa

Tiếp tục khẳng định vị trí, vai trò và tầm quan trọng của công tác xây dựng Đảng; từ đó tạo sự quan tâm hơn nữa của cán bộ, đảng viên trong hệ thống chính trị và toàn xã hội đối với xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị.

- Nâng cao chất lượng tuyên truyền về công tác xây dựng Đảng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh; không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên; đổi mới phương thức lãnh đạo, nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng và chất lượng hoạt động của cả hệ thống chính trị.

Tiếp tục phát huy vai trò của cán bộ, đảng viên tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; tham gia phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “Tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, củng cố, tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng với Nhân dân.

2. Đối tượng tham gia

- Về tác giả: cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành.

- Về tác phẩm: Là các tác phẩm báo chí thuộc tất cả các thể loại viết về xây dựng Đảng đã đăng, phát trên các loại hình báo chí: Báo in, phát thanh, truyền hình, báo điện tử, ảnh báo chí.

3. Nội dung

- Giải được tuyển chọn và trao cho các tác giả (nhóm tác giả), tác phẩm báo chí xuất sắc viết về xây dựng Đảng trên các mặt: Chính trị, tư tưởng, tổ chức, đạo đức thuộc các lĩnh vực công tác tổ chức, tuyên giáo, kiểm tra, dân vận, đối ngoại, phòng, chống tham nhũng được đăng, phát trên các loại hình báo chí do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp phép.

- Hồ sơ tham dự và tác phẩm tham dự chi tiết theo quy định tại Kế hoạch số 68-KH/ĐU ngày 04/6/2019 của Tỉnh ủy Điện Biên

(Có kế hoạch gửi kèm).

4. Thời gian

a. Đối với Giải Báo chí về công tác xây dựng Đảng tỉnh Điện Biên

- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến 15/9/2019

- Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm: 30/9/2019 (tính theo dấu bưu điện);

- Nơi nhận: Ban tổ chức Giải Búa liềm vàng cấp tỉnh (Ban tổ chức Tỉnh ủy Điện Biên, tổ 14, phường Mường Thanh, thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên).

b. Đối với Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng “Búa liềm vàng” lần thứ IV năm 2019

- Thời gian đăng, phát tác phẩm được tính từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2019;

- Thời gian cuối cùng nhận tác phẩm: 10/11/2019;

- Nơi nhận: Tạp chí xây dựng Đảng, tầng 7, toàn nhà Hapro, số 11B Cát Linh, phường Quốc Tử Giám, Đống Đa, Hà Nội

5. Tổ chức thực hiện

- Các phòng, đơn vị thuộc Sở: Tuyên truyền, phát động, phổ biến rộng rãi tới cán bộ, CCVC, người lao động đơn vị hưởng ứng, tích cực chia sẻ thông tin, tham gia Giải.

- Giao phòng Nghiệp vụ Văn hóa: Tổng hợp tin bài, phân công tuyên truyền về cuộc thi trên Cổng TTĐT Sở, trong đó, tập trung Tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Giải Búa liềm vàng gắn với tuyên truyền việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng, các chỉ thị, kết luận của Trung ương, nghị quyết các hội nghị Trung ương khóa XII về xây dựng Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp. 

Tệp đính kèm


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.638.568
    Online: 27