Hội thánh Đức Chúa Trời gọi đủ là Hiệp Hội Truyền Giáo Tin Lành Thế Giới hoặc gọi tắt là “Hội Thánh Đức Chúa Trời Mẹ” là nhóm tà đạo có gốc rễ từ Hàn Quốc. Mặc dù không được Nhà nước Việt Nam chấp nhận nhưng hội nhóm này vẫn tổ chức truyền đạo trái phép.

Ở Việt Nam, tổ chức Hội Thánh Đức Chúa Trời hoạt động mạnh trong khoảng một năm trở lại đây nhằm dụ dỗ, lôi kéo người khác, gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự và làm những điều trái với thuần phong mỹ tục. Phương thức, thủ đoạn của tổ chức này là hoạt động theo nhóm sử dụng thứ giáo lý bịp bợm để mê hoặc những người nhẹ dạ chủ yếu là phụ nữ, học sinh, sinh viên, người có hoàn cảnh gia đình khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số, thiếu hiểu biết trở thành tín đồ, trục lợi nhờ đức tin của họ.

Hiện nay, thứ tà đạo nguy hiểm này đang lây lan nhanh chóng làm tan nát gia đình, đi ngược lại với đạo lý, truyền thống văn hóa và có dấu hiệu trục lợi, lừa đảo đang diễn ra tại nhiều tỉnh thành trong cả nước và đã xuất hiện tại tỉnh Điện Biên.

Nhằm tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục để quần chúng Nhân dân nâng cao nhận thức, cảnh giác trước âm mưu, thủ đoạn lôi kéo tham gia của các hội, nhóm, hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo trái pháp luật, Trung tâm Phát hành Phim và Chiếu bóng Điện Biên đã xây dựng, biên tập các clip, video với nội dung dễ hiểu, đi sâu vào lột tả bản chất thực sự của Tà đạo này, lồng ghép tuyên truyền trong các buổi chiếu bóng lưu động tại cơ sở, góp phần giữ vững tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh./.

Hoàng Thành - TTPHPCB


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.708.908
    Online: 66