Ngày 04/5/2018, tại Trung tâm Hội nghị Văn hóa tỉnh, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL) long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 10 năm Ngày thành lập (05/5/2008- 05/5//2018).

 

Tới dự có Đồng chí Lâm Văn Năm Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Đồng chí Lò Văn Muôn - Phó Bí Thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Giàng Thị Hoa, UVBTV Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Đồng chí Lê Văn Quý – TUV - Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Đồng chí Mùa A Vảng, TUV - Phó trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội; đại diện lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, các đơn vị lực lượng vũ trang, các đơn vị kinh doanh trong lĩnh vực dịch vụ về văn hóa, thể dục thể thao, du lịch, các đồng chí nguyên là lãnh đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở qua các thời kỳ đã nghỉ hưu cùng toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở VH,TT&DL.

Diễn văn 10 năm Ngày thành lập Sở do đồng chí Phạm Việt Dũng, TUV - Giám đốc Sở VH,TT&DL trình bày đã nêu rõ lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm với nhiều chủ trương, chính sách được ban hành qua mỗi thời kỳ đổi mới và phát triển của đất nước, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Bộ VHTT&DL, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Sở VHTT&DL tỉnh Điện Biên luôn xác định trách nhiệm trong công tác tham mưu về quản lý nhà nước, chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu chương trình, kế hoạch, phát triển sự nghiệp VHTT&DL trên địa bàn tỉnh. Từ 9 phòng, 8 đơn vị trực thuộc với 222 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại thời điểm sát nhập (tháng 5/2008), đến nay, sau 10 năm, Sở đã thành lập thêm mới một đơn vị sự nghiệp là Trung tâm Thông tin xúc tiến du lịch; 364 cán bộ, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành. Sở luôn quan tâm đào tạo cán bộ có chuyên môn cao, chuyên sâu trong mỗi lĩnh vực, góp phân nâng cao trình độ cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đáp ứng yêu cầu đổi mới trong tổ chức thực hiện các lĩnh vực quản lý của ngành trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

  Trong10 năm qua, tập thể Ban lãnh đạo Sở cùng toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động trong toàn ngành đã vượt qua mọi khó khăn, thử thách đoàn kết, đồng lòng  nỗ lực thực hiện đóng góp của ngành VH,TT&DL trong sự nghiệp xây dựng, phát triển của tỉnh, qua đó Sở VHTT&DL và nhiều tập thể, cá nhân thuộc Sở đã được nhận nhiều hình thức khen thưởng, phần thưởng cao quý của Thủ tướng Chính phủ; Bộ VH,TT&DL; UBND tỉnh…

  Phát biểu tại Lễ kỷ niệm đồng chí Lê Văn Quý - Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã biểu dương và chúc mừng các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Ngành VHTT&DL tỉnh Điện Biên đã có được những thành tích xuất sắc trong thời gian vừa qua. Đồng thời, đồng chí cũng đề nghị, thời gian tới Ngành VHTT&DL tỉnh cần tập trung triển khai thực hiện tốt 5 nội dung: Toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao động cần tiếp tục tích cực học tập, trau dồi kiến thức nhằm nâng cao năng lực quản lý, trình độ chuyên môn; tăng cường đoàn kết, tập trung dân chủ, phát huy trí tuệ, sáng tạo và nhiệt tình cống hiến để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong chặng đường mới. Tăng cường công tác phối hợp với các Sở, Ban, ngành, UBND cấp huyện và các cơ quan, đơn vị trong tỉnh trong quá trình thực hiện công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Ngành được giao quản lý; tích cực tham mưu xây dựng cơ chế, chính sách, quy hoạch, chương trình, đề án nhằm huy động các nguồn lực xã hội hóa để phát triển các lĩnh vực VHTT&DL trên địa bàn tỉnh. Gắn kết chặt chẽ giữa nhiệm vụ bảo tồn và nhiệm vụ phát triển nhằm xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước trong thời kỳ mới; trong đó chú trọng công tác bảo tồn, phát triển văn hóa truyền thông tốt đẹp các dân tộc tỉnh Điện Biên; đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại; thực hiện nếp sống văn minh; xây dựng môi trường văn hóa, tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh trong cộng đồng dân cư;...góp phần đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, tệ nạn xã hội, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc, tạo nền tảng và động lực cho phát tiển kinh tế - xã hội tỉnh Điện Biên; Tập trung các giải pháp khai thác tiềm năng, lợi thế về tài nguyên để phát triển mạnh lĩnh vực du lịch theo tinh thần Nghị quyết số 08- NQ/TW ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch; trong đó đẩy nhanh tiến độ triển khai Quy hoạch tổng thể khu Du lịch quốc gia Điện Biên Phủ - Pá Khoang, phấn đấu đến năm 2030, du lịch Điện Biên đón trên 1,6 triệu lượt, như mục tiêu Nghị quyết của Tỉnh ủy đã đề ra; sớm đưa du lịch Điện Biên trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội…

Nhân dịp này, Bộ VH,TT&DL tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp VHTT&DL” cho 39 cá nhân thuộc Sở VHTT&DL Điện Biên; UBND tỉnh tặng Bằng khen cho tập thể Sở VHTT&DL tỉnh; 27 tập thể, 48 cá nhân đã được Sở VHTT&DL tặng Giấy khen.

Chương trình văn nghệ chào mừng

Đ/c Phạm Việt Dũng - TUV, Giám đốc Sở trình bày báo cáo chặng đường 10 năm xây dựng và phát triển ngành VH, TT và DL

Đ/c Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Quý trao Bằng khen của UBND tỉnh cho Sở VHTT&DL 

Đ/c Phạm Việt Dũng trao kỷ niệm chương Vì sự nghiệp VHTTDL của Bộ VHTTDL cho các các nhân có đóng góp cho sự phát triển của ngành 10 năm qua

Bài, ảnh: Thu Thủy


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.670.726
    Online: 47