Năng động, sáng tạo và làm việc có kế hoạch, có phương pháp, ý chí quyết tâm thực hiện kế hoạch đã và đang là những tiêu chuẩn cần có và phải có đối với người lao động nói chung và cán bộ, đảng viên trong bộ máy Nhà nước nói riêng. Trong bài viết “Cần kiệm liêm chính” (tháng 6/1949), Hồ Chủ tịch khi nhắc nhở cán bộ, đảng viên đã nhấn mạnh: “Bất kỳ việc to, việc nhỏ, phải có sáng kiến, phải có kế hoạch, phải cẩn thận, phải quyết làm cho thành công”.

Nhận thức được điều đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch với những sự đóng góp không ngừng nghỉ trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch của tỉnh. Các công chức, viên chức, lao động toàn ngành luôn luôn nghiên cứu, tìm tòi, đổi mới sáng tạo, xây dựng các đề tài sáng kiến và áp dụng vào thực tế. Trong 10 năm qua với tinh thần lao động nhiệt huyết, sáng tạo, các công chức, viên chức, lao động trong ngành đã có 196 sáng kiến của 225 tác giả, nhóm tác giả. Thông qua các phong trào thi đua, các sáng kiến đa dạng về nội dung, gắn với thực tiễn thực hiện nhiệm vụ về quản lý nhà nước, công tác cải cách hành chính; các biện pháp cải tiến lề lối, tác phong làm việc gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; công tác bảo tồn văn hóa dân tộc và các lĩnh vực chuyên môn, phục vụ cơ sở v.v... được triển khai áp dụng có hiệu quả.

Trong đó phòng Kế hoạch - Tài chính với 10 công trình sáng kiến trong các lĩnh vực như quản lý tài sản công, quản lý tài chính, công tác xây dựng kế hoạch với các đề tài sáng kiến tiêu biểu như:  Nâng cao chất lượng quản lý tài chính, quản lý tài sản công, giải pháp tăng thu sự nghiệp, nâng cao chất lượng công tác theo dõi, đánh giá thực hiện kế hoạch hàng năm và đặc biệt là đề tài nâng cao hiệu quả công tác vận động tài trợ các sự kiện văn hóa, thể thao và du lịch…góp phần không nhỏ trong những thành quả đã đạt được của ngành trong các lĩnh vực Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Sau 10 năm thành lập Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, phòng Kế hoạch - Tài chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; nhiều năm liền tập thể được Ủy ban Nhân dân tỉnh Điện Biên, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen; công nhận danh hiệu “Tập thể lao động tiên tiến”, “Tập thể lao động xuất sắc”; trên 20 lượt cá nhân được công nhận danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở và có 01 đồng chí vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen. Kết quả đó khẳng định sự đoàn kết, nỗ lực vượt qua khó khăn, tích cực chủ động đổi mới, sáng tạo của tập thể phòng đối với sự nghiệp phát triển chung của toàn ngành.

Trong thời gian tới công chức, viên chức, lao động của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói chung, và công chức Phòng Kế hoạch - Tài chính nói riêng sẽ tập trung nghiên cứu các phương pháp đổi mới sáng tạo, cùng kết nối và chia sẻ với phòng ban, đơn vị trong ngành để cùng nhau xây dựng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát triển vững mạnh./.

Phương Thảo


Đánh giá:

lượt đánh giá: , trung bình: Bình luận


Mã xác thực không đúng.
     Liên kết website
    Thống kê: 6.678.938
    Online: 31